מבצע

כישלון במבחן בוזגלו

התמודדות רשויות אכיפת החוק עם עברות של אישי ציבור

מחקר מדיניות 71

מחקר זה בודק את סוגיית 'מבחן בוזגלו': החובה לתת דין שווה לראשון הבכירים ולאחרון האזרחים כאחד. המחקר חושף כיצד מוסדות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה כשלו פעם אחר פעם בהעניקם יחס מעדיף לאישי ציבור שנחשדו בפלילים.

האם רשויות האכיפה אוכפות את החוק באופן שוויוני כאשר מתעוררים חשדות כנגד אישי ציבור? המחקר שלפנינו בודק את סוגיית 'מבחן בוזגלו': החובה לתת דין שווה לראשון הבכירים ולאחרון האזרחים כאחד. המחקר חושף כיצד מוסדות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה כשלו פעם אחר פעם בהעניקם יחס מעדיף לאישי ציבור שנחשדו בפלילים.

כמה מהפרשיות המפורסמות ביותר מהשנים האחרונות זוכות לניתוח מעמיק: הפרק הראשון מתמקד בפרשת בר און-חברון; הפרק השני מתמקד בפרשת האי היווני, שבמרכזה  הקבלן דודי אפל ואישי ציבור בכירים ביותר; הפרק השלישי עוסק בפרשת אננקס מחקרים שבה היה מעורב ח"כ עמרי שרון, בנו של ראש הממשלה דאז, אריאל שרון; הפרק הרביעי מנתח את פרשת בן גל; הפרק החמישי עוסק בפרשת דרך צלחה הנוגעת לשר צחי הנגבי; והפרק השישי מגולל את סיפורה פרשת ניצב משה מזרחי.

המחקר קובע כי במקרים אלו ובמקרים אחרים שנוגעים לאישי ציבור הוחל רף ראיות גבוה מהרגיל. ממצא זה מעורר את השאלה אם היועץ המשפטי לממשלה - שאמור להיות נאמנם של ראש הממשלה והשרים - מתאים להיות גם הגורם המכריע בחשדות פליליים נגדם.

תקציר

מבוא

פרק ראשון: פרשת בר-און חברון

פרק שני: פרשת האי-היווני

פרק שלישי: פרשת אננקס מחקרים

פרק רביעי: פרשת בן-גל

פרק חמישי: פרשת דרך צלחה

פרק שישי: שרת מזרחי

סוף דבר

רשימת מקורות

English Abstract