ארגז כלים להתמודדות עם המשבר בשוק העיתונות הישראלי

תקציר

מסמך זה עוסק במשבר בשוק העיתונות בישראל ומציע שורה של דרכים וכלי מדיניות להתמודדות עם משבר זה. המסמך מכנה את השוק "שוק העיתונות" או "שוק התקשורת", אבל למעשה מתמקד בענף התוכן העיתונאי־חדשותי ולא במכלול השימושים של אמצעי תקשורת, כמו למשל סיקור ספורט או יצירה ישראלית מקורית. הייחודיות של תוכן עיתונאי־חדשותי כמוצר צריכה נובעת מתפקיד העיתונות בפיקוח על בעלי כוח שלטוני ומניעת שחיתות, בהעשרת שוק הרעיונות וביצירת תהליכי קבלת החלטות קולקטיביים ומעורבות אזרחית. קיומו של שוק רעיונות רחב ומגוון הוא אבן יסוד בתפיסה הדמוקרטית. לעיתונות יש פוטנציאל לשכלל את שוק הרעיונות במקרה שהיא משמשת במה להחלפת דעות ומחויבת לעקרונות של גיוון, מקצועיות והגינות; אך היא גם עלולה לפגוע בו במקרה שהיא דוחקת עמדות מסוימות מהשיח הציבורי ומנצלת את כוחה כדי להשפיע באופן מלאכותי על דעת הקהל. שיבוש או עיוות של שוק הרעיונות באמצעות קידום אינטרסים של מי שיש להם שליטה בשוק או מקורביהם יוצרים, בתורם, החצנה שלילית על כלל החברה.