סקר עמדות הציבור בנושא אקלים – מיפוי חסמים והעדפות

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 20 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה

רתימת הציבור לפעולה – מיפוי חסמים והעדפות