שותפות בעירבון מוגבל: יהודים וערבים - ישראל 2021

הספר שלפניכם הוא הפרסום הרביעי בסדרת הדוחות "שותפות בעירבון מוגבל: יהודים וערבים". בעוד שבעבר כל דוח היה מבוסס על מדידת סקר אחת, השנה, בשל השפעתם המשוערת של האלימות בין שתי הקבוצות במאי 2021 על רקע מבצע שומר החומות מחד גיסא, וכניסת מפלגת רע"ם לממשלה מאידך גיסא, ביצענו שתי מדידות: האחת באפריל 2021, בטרם האירועים הללו, והשנייה באוגוסט 2021. מטרת המדידה החוזרת הייתה לבחון אם אירועים אלה גרמו לשינויים מהותיים במערכת היחסים בין יהודים לערבים במדינת ישראל, ואם כן, באילו נושאים.