להורדה

המשבר ברשויות המקומיות

יעילות מול ייצוגיות

פורום קיסריה 2008

פורום קיסריה ה-16, יולי 2008, המשבר ברשויות המקומיות - יעילות מול ייצוגיות.

חברי הצוות:
פרופ' אבי בן בסט, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר מומי דהן, חוקר בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; בית הספר למדיניות ציבורית וממשל, האוניברסיטה העבריתבירושלים

עוזרי מחקר:
גב' עדית סדן-סמט, המכון הישראלי לדמוקרטיה
מר יניב ריינגוורץ, המכון הישראלי לדמוקרטיה

אנו מודים למיקי יפרח שסייע בהכנת חלק מהלוחות בעבודה זו