חדש

דו-שנתון דת ומדינה בישראל 2022

מונח לפניכם הגיליון הראשון של דו־שנתון דת ומדינה בישראל — דוח נתונים מקיף פרי עבודתה של התוכנית לדת ומדינה במכון הישראלי לדמוקרטיה, אשר עתיד להתחדש ולהתעדכן אחת לשנתיים. "דת ומדינה" הוא תחום סוער ורגיש במדינת ישראל. ממשלות קמות ונופלות בגינו, ארגוני החברה האזרחית פועלים בשמו, וזהותם של פרטים ושל קהילות מתעצבת ומושפעת על ידו. תחום זה מקיף עניינים רבים — הן שאלות הנוגעות ליחסים שבין הפרט לממסד הדתי והאזרחי, הן שאלות הקשורות למרחב הציבורי ולהתנהלות בו והן שאלות אינטימיות הנוגעות לטקסיו ולמשפחתו של הפרט. סביב סוגיות דת ומדינה מתעוררות גם שאלות הנוגעות לחירויות הפרט, לשוויון בחלוקת המשאבים, להכרה בזהויות אישיות וקבוצתיות ועוד. למרות חשיבותו של התחום רבים מן הדיונים, הקונפליקטים וההכרעות בו הם פרי אידאולוגיות, אינטרסים, שייכות זהותית, יחסי כוחות ותחושות ואינם מבוססים דיים על נתונים ומידע. לחלל זה נכנס המסמך שלפניכם, במטרה לתרום לקבלת החלטות מבוססת נתונים (evidence informed policy) ולעיצוב מדיניות מושכלת בתחום הדת והמדינה.

הדו־שנתון הוא פרויקט חדשני האוסף לראשונה בישראל נתונים מקיפים בנושאים מגוונים בתחום הדת והמדינה, מנתח ומרכז אותם יחד. ראשוניותו בנתונים החדשים ובעיבודים הייחודיים שנכללו בו, בהיקף הרחב של הנושאים שבהם הוא עוסק ובמגוון מקורות המידע המשמשים אותו. קדמו לדו־שנתון זה מדדים אחרים שפורסמו בישראל הבוחנים את עמדות הציבור בסוגיות של דת ומדינה, מסורת ופלורליזם, וכן דוחות נקודתיים האוספים נתונים מינהליים ורשמיים לגבי נושא כזה או אחר; ואולם מעולם לא נעשתה בנושא זה עבודה המקיפה את כלל הנושאים ומקורות המידע. העדכון המתוכנן למחקר זה מדי שנתיים יאפשר לבחון נוסף לתמונת המצב העדכנית גם את המגמות המסתמנות בכל אחד מן הנושאים במרוצת השנים.