מבצע

חופש העיסוק

מתי על המדינה לקבוע בחוק תנאי כניסה לעיסוק מקצועי?

מחקר מדיניות 11

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 63 עמ’
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

האם מוסד מבקר המדינה מתפקד ביעילות המרבית, או שמא יש בו פגמים ונדרשים צעדים לשיפור ולייעול עבודתו של גוף חשוב זה? מחקר זה מפנה זרקור אל מוסד מבקר המדינה, לא מתוך מטרה לנגח אותו, אלא מתוך הנחת עבודה בריאה שבכל ארגון יש פגמים כאלה ואחרים שאפשר לשפרם.

כיצד אפשר להתמודד עם הסתירה שבין זכות היסוד לחופש העיסוק לבין ההכרח המעשי לקבוע בחוק תנאי כניסה למקצועות ולעיסוקים מסוימים? נייר העמדה שלפנינו מתעמת עם סוגיה זו מתוך תפיסה הגורסת כי המטרה החברתית העליונה היא להביא לרווחה מרבית של הציבור, ולכן יש ליצור איזון בין הצורך להגן עליו לבין עקרון חופש העיסוק, שאי-יישומו יפגע גם הוא ברווחה הכללית. המחברים בוחנים בביקורתיות את התערבותה של המדינה בהסדרתם של העיסוקים למיניהם ומעלים סימני שאלה באשר למידת הענייניות של חלק מההגבלות. בין הפתרונות לדילמה זו מציע נייר העמדה ליישם במקרים מסוימים מערכת של סטרטיפיקציה, כלומר הענקת גושפנקה למי שמבקש אותה ועומד בקריטריונים מקצועיים נדרשים, בלי להתנות בכך את עצם הכניסה לעיסוק.

מבוא

פרק ראשון: חופש העסוק כזכות יסוד

פרק שני: ניתוח כלכלי

פרק שלישי: חופש העיסוק במשפט משווה

הערות

ביבליוגרפיה

תגיות:
זכויות