התגברות זה (לא) לחלשים

  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

פסקת ההתגברות מבקשת להעניק לכנסת את הסמכות לחוקק מחדש חוקים שפסל בית המשפט העליון.
היחסים בין הכנסת ובית המשפט העליון מחייבים הסדרה, כזו שתקדם איזון וכיבוד הדדי ולא תכבול את ידיה של אף אחת מהרשויות. בשיטה הפוליטית שלנו - משטר פרלמנטרי - אין שום גוף שיש לו סמכות פיקוח על הכנסת מלבד בית המשפט. פסקת ההתגברות, או הגרסה שלה במודל הבריטי, ירוקנו סמכות זו מתוכן וישאירו את חברי הכנסת עם כוח בלתי מוגבל.
המודל הרצוי הוא זה המאפשר לבית המשפט העליון, ולו בלבד, לפסול חוקים ביושבו בהרכב מורחב של שני שלישים משופטי הקבע שלו.