מבצע

הרבנות הממלכתית

בחירה, הפרדה וחופש הביטוי

מחקר מדיניות 19

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 94 עמ’
  • מרכז: התוכנית לדת ומדינה
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

כיצד אפשר ליישב את הקונפליקט שבין מסורת ההלכה ומוסד הרבנות לבין עקרונות של מנהל ציבורי ושיטת ממשל דמוקרטית? מחקר זה עונה על שאלה זו מתוך התמקדות בשלוש סוגיות עיקריות: דרכי בחירתם של הרבנים; עירוב התחומים שבין מוסד הרבנות למוסד הדיינות; חופש הביטוי הפוליטי והמעורבות המפלגתית של הרבנים. 

כיצד אפשר ליישב את הקונפליקט שבין מסורת ההלכה ומוסד הרבנות לבין עקרונות של מנהל ציבורי ושיטת ממשל דמוקרטית? נייר העמדה שלפנינו עונה על שאלה זו מתוך התמקדות בשלוש סוגיות עיקריות: דרכי בחירתם של הרבנים, המשמעויות הנובעות מדרכי הבחירה האלה והשינויים הנדרשים; עירוב התחומים שבין מוסד הרבנות למוסד הדיינות; חופש הביטוי הפוליטי והמעורבות המפלגתית של הרבנים. מסקנתם של המחברים היא שהגיעה השעה לרפורמה בממסד הרבני-ממלכתי ושרפורמה כזאת תיטיב הן עם הרבנות הן עם הקהילה.

פתח דבר

פרק ראשון: מבוא

פרק שני: בחירה ומינוי

פרק שלישי: דיינות ורבנות - תורה של הפרדה

פרק רביעי: חופש ביטוי פוליטי ומעורבות מפלגתית

פרק חמישי: תמצית המלצות ורפורמות

נספחים

הערות