מבצע

המדיניות המקרו-כלכלית לשנים 2003-2002

פורום קיסריה 2002

מחקר מדיניות 34

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 92 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 60 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

כיצד ינווט המשק הישראלי במימיה הסוערים של הכלכלה הגלובלית החדשה על ההזדמנויות והסכנות שהיא טומנת בחובה? 

כיצד ינווט המשק הישראלי במימיה הסוערים של הכלכלה הגלובלית החדשה על ההזדמנויות והסכנות שהיא טומנת בחובה? המחקר שלפנינו, אשר המליץ על התוויית המדיניות המקרו-כלכלית של ישראל לשנים 2003-2002, מאפשר לנו לבחון בדיעבד ניתוח מקצועי שניתן בזמן אמת על ידי שניים מהכלכלנים המובילים בישראל. על רקע המשבר הכלכלי העולמי שפרץ בשנת 2008, מעניין לציין את התייחסותם המוקדמת של המחברים לשבריריות הכלכלה בכל הקשור למשברים גלובליים - פרק מיוחד במחקר עוסק בנושא ניהול המדיניות הכלכלית בתנאים של משבר פיננסי עולמי. המחברים אף מראים כי לא רק על הממשלות והחברות הגדולות במשק להתאים את עצמן למציאות החדשה, גם על הפרט הבודד מוטלת אחריות כבדה זו.

פרק ראשון: המלצות מדיניות
1. עקרונות ניהול המדיניות הכלכלית
2.  ניהול המדיניות הפיסקלית
3.  ניהול המדיניות המוניטרית

פרק שני: הערכת מצב ותחזית
1. גורמי המשבר ותוצאותיו
2.  היציבות החברתית
3.  סביבת הכלכלה העולמית בתקופה הקרובה
4.  תחזית  

פרק שלישי: ניהול המדיניות הפיסקלית

פרק רביעי: ניהול המדיניות המוניטרית

פרק חמישי: המדיניות הרצויה

פרק שישי: ניהול המדיניות הכלכלית בתנאים של משבר: הניסיון הבין-לאומי
1.  תהליך הדיסאינפלציה בעולם
2.  משברים פיננסיים

תרשימים

סיכום דיון - מומי דהן

הערות   

English Summary