להורדה

הגלובליזציה

כלכלת ישראל בצל תהליכים בכלכלה העולמית

מחקר מדיניות 36, פורום קיסריה 2002

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 106 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 60 ₪

כיצד יכולים הממשל, המגזר העסקי והפרט הבודד להתאים עצמם לשינויים הכלכליים של עידן הגלובליזציה? מחקר זה משיב על שאלה זו לא מתוך ראייה מפוקחת המבחינה גם בסיכונים שמביאה עמה מציאות חדשה זו. 

תהליך הגלובליזציה, קרי מגמת ההאחדה והפתיחות של שווקים מקומיים בכל הנוגע לאלו הבינלאומיים, הפך לנדבך מרכזי בחיי הכלכלה והמסחר. כיצד יכולים - ולמעשה חייבים - הממשל, המגזר העסקי והפרט הבודד להתאים עצמם לשינויים הכלכליים של עידן הגלובליזציה? נייר העמדה שלפנינו משיב על שאלה סבוכה זו לא מתוך נקודת מבט שלילית על התהליכים הגלובליים המעצבים מחדש את המציאות הכלכלית של ימינו, אלא מתוך ראייה מפוקחת המבחינה גם בסיכונים שמביאה עמה מציאות חדשה זו. מקבלי ההחלטות, כמו גם אנשים מהשורה, ימצאו במסמך זה שורה של תובנות והמלצות להתנהלות כלכלית נכונה וזהירה בעידן שבו שינויים כלכליים מעבר לים מורגשים בן לילה בעולם כולו.

הקדמה  

תקציר הניתוח וההמלצות

פרק ראשון: תוואים להפצה ולאימוץ טכנולוגיות בכלכלה גלובלית
מנואל טרכטנברג
א. רקע  
ב. גלובליזציה והיי-טק
ג. חברות רב-לאומיות בישראל
ד. היקף המכירות של חברות היי-טק בארה"ב ובישראל

פרק שני: האם הגלובליזציה מחשקת את המדיניות המוניטרית והפיסקלית?
עדי ברנדר
 א. מבוא  
 ב. מדיניות בנק ישראל
 ג. מדיניות תקציב הממשלה
 ד. עקרונות המיסוי
 ה. דיון בדוח הרפורמה למיסוי

פרק שלישי: חשיפה מלאה של המשק לשוק הבין-לאומי, במסגרת הסדרי סחר חופשי וה-WTO (המשך הרפורמה)
יורם גבאי

 א. רקע  
 ב. חשיפת המשק הישראלי ליבוא והשפעתם של היטלים
 ג. חשיפה ליבוא של תוצרת חקלאית - טרייה ומעובדת
 ד. תהליך החשיפה ונושא התעסוקה
 ה. חלופות לנסיגה מהליברליזציה במוצרים
 ו. היטל היצף וביטחה בישראל - ניסיון העבר בישראל
 ז.  קניות גומלין ומכרזים ממשלתיים
 ח. סיכום והמלצות

פרק רביעי: העובדים הזרים
ערן ישיב
 א. רקע: הפרספקטיבה הבין-לאומית
 ב. העובדים הזרים בישראל
 ג. ההסבר הכלכלי
 ד. בעיות והמלצות מדיניות

סיכום דיון: השלכות הגלובליזציה על המשק  

English Summary