סקר עמדות הציבור בנושאי כלכלה ויוקר המחיה

חומר רקע למושב: יוקר המחיה בישראל

תקציר – עיקרי הממצאים

 • מהסקר עולה כי הסוגיה העיקרית המטרידה את הציבור בישראל היא סוגיית יוקר המחיה – 31% ציינו שסוגיה זו היא הסוגיה המטרידה ביותר כיום.
 • לאחר סוגיית יוקר המחיה, בפער ניכר, ניצבות שלוש סוגיית מרכזיות: המתחים בין קבוצות בחברה הישראלית (17%), עתידה של ישראל כמדינה דמוקרטית (15%), וסוגיית הביטחון האישי.
 • כ-37% מהציבור ציינו שאחת משלוש הסוגיות המשקפות את חשש הציבור מהשלכות השינויים המקודמים במערכת המשפט (המתחים בין קבוצות בחברה, עתידה של ישראל כמדינה דמוקרטית וסוגיית עצמאות מערכת המשפט) היא הסוגיה הלאומית המטרידה ביותר כיום.
 • שיעור המוטרדים מסוגיית יוקר המחיה הולך ופוחת עם הגיל, ואילו שיעור המוטרדים מהסוגיות הנוגעות להשלכות השינויים במערכת המשפט עולה עם הגיל.
 • שיעור המוטרדים מעתידה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית או מהמתחים בין קבוצות בחברה הישראלית עולה גם ביחס ישר לעלייה בהכנסה.
 • סוגיית הביטחון האישי מטרידה יותר את תושבי מחוז הדרום, ומקבלת משקל דומה לסוגיית יוקר המחיה.
 • כשני שלישים מהציבור סבורים שמחירי המזון הם המרכיב המשמעותי ביותר כיום ביוקר המחיה, כמחצית מהמשיבים ציינו את מחירי הדירות בישראל ו-29% את המיסים העקיפים.
 • כמעט 60% מהציבור סבורים שהממשלה היא האחראית ליוקר המחיה בישראל, רק 27% מטילים את האחריות על המונופולים הגדולים בתחומי התשתיות, ורק אחוזים ספורים (3%–4%) סבורים שהאחראיות ליוקר המחיה מוטלת על היצרניות המקומיות, היבואנים או רשתות השיווק.
 • מרבית המשיבים לסקר נתנו לממשלה ציון נכשל עד לא מספק במדיניותה בהורדת יוקר המחיה (76%), בהורדת מחירי הדיור (77%), בשמירה על החוסן הכלכלי של ישראל (62%) ובצמצום הפערים החברתיים (72%).
 • כשני שלישים מהמשיבים סבורים שהמצב הכלכלי של המשק הישראלי הורע עד הורע מאוד בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, וכמחציתם מדווחים על הרעה גם במצבם הכלכלי האישי.
 • כ-75% מהמשיבים ציינו שבשנה החולפת נאלצו לוותר על הוצאה כלשהי – למעלה ממחציתם ויתרו על בילוי (הצגה, סרט, מסעדה או חופשה), 27% ויתרו על רכישת רכב, 26% ויתרו על מצרכי מזון או מוצרי יסוד אחרים, 21% ויתרו על רכישת מוצרים בני קיימא, 14% ויתרו על רכישת דירה ו-12% ויתרו על הוצאה בתחום החינוך או הבריאות.