היי־טק כערוץ למוביליות בין־דורית

חומר רקע למושב: מה בין חינוך, מוביליות והיי-טק

מחקר זה הוא חלק ממאמץ מחקרי רחב יותר שמטרתו לזהות את נתיבי הניעות הכלכלית בישראל. במחקר זה נתמקד בקשר בין תעסוקה בהיי־טק ובין ניעות כלכלית כלפי מעלה: באיזו מידה תעסוקה בהיי־טק מהווה נתיב שונה לניעות כלכלית מנתיבים אחרים? עד כמה פתוח נתיב זה לאנשים מרקע כלכלי חלש, ועד כמה משנה המוצא או המגדר שלהם? מהם הגורמים המאפשרים לעובדים מרקע כלכלי נמוך להשתלב בתעשיית ההיי־טק? המחקר עונה על שאלות אלה באמצעות שימוש במאגר נתונים ייחודי הכולל מגוון רחב של נתונים אודות למעלה מ־ 400,000 פרטים, כולל מידע על הכנסות הוריהם. בכך מתאפשרת בחינה של הקשר בין מצב המוצא של הפרטים לבין השתלבותם בשוק העבודה ובפרט בתעשיית ההיי־טק.