ההשלכות הכלכליות של יוזמות החקיקה של הקואליציה

חומר רקע למושב: לאן פני המשק הישראלי?

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 92 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה

בראשית חודש ינואר 2023, כשבוע לאחר השבעת ממשלת ישראל ה-37, הוצג לראשונה בפני הציבור הישראלי צבר חוקים מקיף שנועד לערוך שינוי עמוק, יסודי ומהותי במערכת המשפט בישראל וביחסים בין רשויות השלטון בדמוקרטיה הישראלית. צבר חוקים זה נועד להסיר, הלכה למעשה, מגבלות החלות על הרשות המבצעת, וזאת באמצעות צמצום הכוח והסמכויות של מערכת המשפט ומוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. במקביל אליו, קידמה הקואליציה יוזמות חקיקה וצעדי מדיניות נוספים שרוחם ומשמעותם דומה. להלן נתייחס לכלל המהלכים הללו בתור "יוזמות הקואליציה" או "יוזמות החקיקה". בעקבות הצגת יוזמות אלה, קידומן המהיר בכנסת, והמחאה הנרחבת שעוררו, נשאבה המציאות הישראלית לתקופה חסרת תקדים של חוסר ודאות, אשר מטלטלת את החברה הישראלית ומעלה שאלות יסוד על יחסי הכוחות שבין קבוצות שונות, על המבנה המשטרי ועל מהות הדמוקרטיה. במסגרת המאבק של שדרות נרחבות בציבור כנגד יוזמות הקואליציה, נשמעה ביקורת חריפה מצד גורמים בכירים בקהילה העסקית, המשפטית, האקדמית והפוליטית. מנגד, תומכי יוזמות הקואליציה נהנים גם הם מתמיכה ציבורית רחבה, ומרוב בקרב חברי הכנסת אשר נבחרו בבחירות שנערכו ב-1 בנובמבר 2022.