מחקר

ההשלכות הכלכליות של יוזמות החקיקה של הקואליציה

| מאת:

המחקר מתמקד בקשר שבין יציבות מוסדות המשטר ושגשוג המשק בטווח הארוך, סוקר את חשיבות המוסדות הכלכליים לצמיחה ולרווחה כלכליים ומציג ניתוחים ארוכי-טווח וכן נזקים שהתממשו.

Photo by Adam Shuldman/Flash90