תרבות דמוקרטית, כרך 7

הדמוקרטיה בישראל היא שתיל רך. עומק שורשיה והיקף נופה בתרבות המקומית אינם ברורים. הפנמתה מושפעת מההיסטוריה של העם היהודי, המתאפיינת בהיעדר ריבונות ותרבות שלטונית ובזכרון קולקטיבי של מיעוט החושד באחר ונרדף על ידו. היא מתחבטת עם הווה סוער של קהילת מהגרים הטרוגנית החווה תקומה ציונית, רווית חרדות קיומיות. היא מנתבת את עצמה במהוסס בתוך המתח שבין שתי ציביליזציות מתחרות, רבות עצמה: היהודית, והליברלית מערבית. 

הדמוקרטיה בישראל היא שתיל רך. עומק שורשיה והיקף נופה בתרבות המקומית אינם ברורים. הפנמתה מושפעת מההיסטוריה של העם היהודי, המתאפיינת בהיעדר ריבונות ותרבות שלטונית ובזכרון קולקטיבי של מיעוט החושד באחר ונחשד ונרדף על ידו. היא מתחבטת עם הווה סוער של קהילת מהגרים הטרוגנית החווה תקומה ציונית, רווית חרדות קיומיות. היא מנתבת את עצמה במהוסס בתוך המתח שבין שתי ציביליזציות מתחרות, רבות עצמה: היהודית, והליברלית מערבית. כל אחת משתי הציביליזציות מכוננת מערכות ייחודיות של ערכים, נורמות, מוסדות וסמכויות והן מקיימות יחסים דיאלקטיים מורכבים ביניהן. בצילן של שתי מערכות מורכבות אלה מתגבשת הדמוקרטיה הישראלית.

מציאות זו מעוררת צורך קיומי בבירור ובליבון שאלות הנוגעות למרקם החיים הדמוקרטי במדינת ישראל. לשם כך החלטנו לייסד את הפרסום תרבות דמוקרטית כבמה למחקרים ומסות שיוקדשו לדיון בתרבות הדמוקרטית בכלל, ובשאלות הקשורות לדמוקרטיה הישראלית בפרט. עניין מיוחד לנו ביחסי הזיקה שבין הדמוקרטיה לבין היהדות והציונות. אנו מאמינים כי עיון ביחסים אלה עשוי לשפר הבנתנו את עצמנו ואת עתידנו ויש בו תרומה של ממש לחברה הישראלית.

הפרסום תרבות דמוקרטית הוא מסגרת בינתחומית ורב-תחומית הפתוחה לכל הדיסציפלינות של מדעי הרוח, החברה, המשפטים והיהדות.

"החברה האזרחית" ומבקריה
דוד אוחנה

עוד על פסיקת הלכה בסוגיות מדיניות
חיים בורגנסקי

"אין זה דיון קל ערך בנושא דמי-הנסיעה באוטובוס": פסיקת אוורסון וחשיבותה בהיסטוריה של יחסי הדת והמדינה בארצות הברית
ארנון גוטפלד

דמוקרטיה במשבר: התקשורת, המריב הציבורע ורצח רבין
יעקב ידגר

"המהפכה החוקתית" - עשר וקצת אחרי: הדיון והחשבון
יואש ייזלר

English Abstract