להורדה

שלטון החוק בחברה מקוטבת

היבטים משפטיים, חברתיים ותרבותיים

דברי יום עיון

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 174 עמ’
  • מחיר: 60 ₪

במשך שנים נמנעו מערכות אכיפת החוק בישראל מהתמודדות חזיתית עם תופעות של הסתה ופעילות קיצונית במרחב הפוליטי, מתוך חשש לפגיעה בחופש הביטוי ובערכי היסוד של הדמוקרטיה. לאחר רצח רבין, החברה הישראלית מצאה את עצמה במציאות חדשה המצריכה בחינה מחודשת של ההתמודדות עם השסע בין ימין לשמאל, ועם התופעות וההשלכות הנובעות ממנו, בצד איזון עדין עם עקרונות הדמוקרטיה.

במשך שנים נמנעו מערכות אכיפת החוק בישראל מהתמודדות חזיתית עם תופעות של הסתה ופעילות קיצונית במרחב הפוליטי, מתוך חשש לפגיעה בחופש הביטוי ובערכי היסוד של הדמוקרטיה. לאחר רצח רבין, החברה הישראלית מצאה את עצמה במציאות חדשה המצריכה בחינה מחודשת של ההתמודדות עם השסע בין ימין לשמאל, ועם התופעות וההשלכות הנובעות ממנו, בצד איזון עדין עם עקרונות הדמוקרטיה.

בכירי מערכות אכיפת החוק בישראל, בראשם היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטת המדינה, מפכ"ל המשטרה ונציגים בכירים מהשב"כ ומהפרקליטות הצבאית, ובכירי האקדמאים במדינה התכנסו ליום עיון ייחודי שנערך בפברואר 1998 על ידי המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים במשרד המשפטים והמכון הישראלי לדמוקרטיה.

מיום העיון הופק קובץ זה, הכולל בין השאר סקירה של מדיניות האכיפה של הפרקליטות בתחום עבריינות ההסתה וההמרדה מאת עו"ד טליה ששון; ניתוח של ראש השב"כ לשעבר, כרמי גילון, של יחס החברה הישראלית לעבריינות אידאולוגית; סקירה של ד"ר גדעון ארן על הקנאות היהודית מנקודת מבט סוציולוגית-אנתרופולוגית; הצגת האופן שבו תופסים המתנחלים את מערכות אכיפת החוק המובאת על ידי עורך 'נקודה' ויו"ר מועצת יש"ע לשעבר, ישראל הראל; ועוד מאמרים ומסות בנושא שלטון החוק בחברה מקוטבת.

רשימת המשתתפים ביום העיון

דברי פתיחה
אריק כרמון
אליקים רובינשטיין
עדנה ארבל

מושב פתיחה
מנחם מאוטנר - המשפט הישראלי בחברה רב-תרבותית
דיון

מושב ראשון
כרמי גילון - היחס בין העבריין האידיאולוגי לבין החברה בישראל - ניתוח מקרים
גדעון ארן - קנאות יהודית: היבטים סוציולוגיים
דיון

מושב שני
ישראל הראל - המערכת המשפטית והמתנחלים: אידיאולוגיה מול אידיאולוגיה?
דיון

מושב שלישי
מאיר שמגר - דברי פתיחה
טליה ששון - מדיניות האכיפה של התביעה בעבירות הסתה והמרדה
נחמיה פרידלנד - ספקולציות פסיכולוגיות על הסתה
תמר ליבס - הסתה מתווכת: הדילמה של התקשורת
מרדכי קרמניצר - הסתה, לא המרדה
דיון