סקירה

יוקר המחייה בישראל - מה מְספרים המִספרים?

ניתוח מיוחד התחקה אחר עליית מדד המחירים לצרכן בישראל אל מול מדינות ה-OECD, בהשוואה לעליית השכר הריאלי וההכנסה הריאלית המקומיים אל מול הגלובליים.

מבחינת המגמות בעשור האחרון, עליית המחירים בישראל הייתה מתונה יחסית לממוצע ב- OECD, והעלייה בהכנסה של משקי הבית, בכל רמות ההכנסה, הייתה גבוהה בהרבה, ואפשרה עלייה של ממש בכוח הקנייה וברמת החיים. עם זאת, רמת המחירים בישראל בחלק מקטגוריות הצריכה הייתה גבוהה עוד לפני עשור, ונותרה גבוהה גם היום, וכוח הקנייה של העובד הישראלי היה ועודנו נמוך בהשוואה למצב הממוצע ב-OECD.   

למרות ההתקדמות המשמעותית, כדי להבטיח את המשך העלייה של רמת החיים, חשוב להמשיך את המגמה הן באמצעות שיפור הפריון לעובד שיאפשר עלייה בשכר ושילוב אוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה, והן בהמשך היישום של הרפורמות לפתיחת המשק ליבוא, להגברת התחרות ביבוא (באמצעות הסרת החסמים ליבוא מקביל) , בייצור ובשיווק הקמעונאי.