להורדה

סביבה וכלכלה - הזדמנויות וסיכונים

פורום קיסריה 2008

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 46 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה

פורום קיסריה ה-16, יולי 2008, סביבה וכלכלה - הזדמנויות וסיכונים.

 

הצוות המכין

ראש הצוות: פרופ' ערן פייטלסון, בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל והמחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

חברי הצוות:
גב' ולרי ברכיה,
סמנכ"לית בכירה למדיניות ותכנון, המשרד להגנת הסביבה

ד"ר מיקי הרן, ראש התכנית לסביבה, הקריה האקדמית אונו; לשעבר מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה

ד"ר דורון לביא, מנכ"ל משותף, פארטו הנדסה בע"מ; החוג לכלכלה וניהול, המכללה האקדמית תל-חי

מר אמיר לוי, מנכ"ל שיכון ובינוי Environment; לשעבר סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

מהנדס נרי נדר, Trade and Agencies Ltd.,Goodwill - Consulting , לשעבר סמנכ"ל טכני, חברת נשר - מפעלי מלט ישראלים בע"מ

מר בועז סופר, סמנכ"ל בכיר לתכנון וכלכלה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר


עוזרי מחקר:
מר מיקי יפרח
, המכון הישראלי לדמוקרטיה
מר יניב ריינגוורץ, המכון הישראלי לדמוקרטיה

תקציר

א. מבוא

ב. רקע
1. אנרגיה, זיהום אוויר והתחממות כדור הארץ
2. שטחים פתוחים
3. תחבורה
4. זיהום אוויר
5. מים
6. פסולת

ג. כלי המדיניות לטיפול בבעיות סביבה
1. רגולציה סביבתית (Command and Control)
2. כלים כלכליים
3. אמצעי מדיניות כלכליים

ד. המלצות מדיניות
1. הפנמת עלויות סביבתיות חיצוניות בתהליכי קבלת ההחלטות
2. מסים סביבתיים
3. סובסידיות ותמריצים כלכליים

ה. דברי סיכום

ו. נספחים
נספח 1: תקציר המלצות דוח מיסוי ירוק
נספח 2: נתונים
נספח 3: זיהום אוויר