דברים ושברי דברים

על יהדותה של מדינה דמוקרטית

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: קשה
  • מספר עמודים: 782 עמ’
  • מרכז: התוכנית לדת ומדינה
  • מחיר: 95 ₪

ספר זה מביא את מחשבותיהם של טובי ההוגים הישראלים בדבר האופי הייחודי והחידתי של ההווה הישראלי הריבוני. הספר עוסק בזיקתה של מדינת היהודים אל התרבות המערבית, אל הנוכחות הערבית ואל הדילמה היהודית.

במה מדינת ישראל היא מדינה יהודית? האם לנוכח הקיטוב הפנים-יהודי - התרבותי, הלאומי, הדתי - המדינה יכולה לשמש בסיס יציב לסולידריות קיבוצית יהודית? האם לנוכח הדומיננטיות של תרבות המערב היא יכולה לשמור על אופי של 'מדינת סגולה' בלי שתפריש את עצמה ממשפחת העמים? 

הספר דברים ושברי דברים: על יהדותה של מדינה דמוקרטית שוטח את מחשבותיהם של טובי ההוגים הישראלים בדבר האופי הייחודי והחידתי של ההווה הישראלי הריבוני: מדינה מערבית מודרנית ששורשיה בתרבות ובמסורת יהודית קלסית; מדינת לאום שחי בה מיעוט לאומי חשוב; מדינה יהודית שאזרחיה חלוקים על פשר יהדותם ועל עצם הגדרת המכנה המשותף ביניהם. הספר עוסק בזיקתה של מדינת היהודים אל התרבות המערבית, אל הנוכחות הערבית ואל הדילמה היהודית.

המאמרים בספר נעים ביודעין מתחום המדינה והמשפט אל תחומי התרבות וההגות, החברה והזהות. הם דנים ביחס שבין חוקים לבין ערכים, בין הסדרים פורמליים לבין עקרונות ומסורות; הם שואלים על הקשר שבין רב-תרבותיות לרב-לאומיות, בין נורמליזציה פוליטית לייחוד תרבותי, בין הפרטה כלכלית לצדק חברתי. מקצת מן המאמרים בוחנים שאלות אלו מנקודת מבט פנימית של המסורת היהודית, אחדים יוצאים מנקודת המוצא האופיינית למסורת הליברלית, ואחרים אוחזים בשתי המסורות גם יחד ומעמתים אותן זו עם זו.

פתח דבר

רשימת הכותבים

אספקלריה יהודית והיבטים משטריים

מה יהודי במשפט הישראלי?
ידידיה צ' שטרן

הרהורים על המשמעות ועל ההשלכות של 'יהודית' בביטוי 'מדינה יהודית
רות גביזון

מקור כפול לסמכות השלטונית: בסיס רעיוני למשטר דמוקרטי על פי התורה
יואל בן נון

נחוץ כור היתוך, אבל הפעם יהודי
אסף ענברי


מורשת תרבותית וחינוך

אזרחות וחינוך לאזרחות במדינה יהודית- דמוקרטית
מיכאל רוזנק

מדרש: מפרשנות לאנרכייה
יוסף דן

שפה אחת ודברים מרובים: הפילוסופיה של החינוך כמשאב לקידום שיח משותף בישראל
יונתן כהן


בין יהדות לדמוקרטיה

מחויבות הלכתית ומחויבות דמוקרטית: האומנם סתירה? עיון באפשרות החברות בקהילה ההלכתית ובקהילה הדמוקרטית
אבי שגיא

מדינה יהודית-דמוקרטית: מאמר פילוסופי פוליטי היסטורי
אליעזר שביד

דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
מרדכי קרמניצר

יהדות ודמוקרטיה- על מה הויכוח?
אלה בלפר

הסכמה, שונות, אחרות
אריק כרמון


בנבכי זהות ומוסר

מהפכת ההפרטה והבניית הניגוד בין יהדות לדמוקרטיה בישראל
דני גוטוויין

יחסי יהודים חילונים ויהודים דתיים- לקראת התקרבות?
מנחם מאוטנר

יהדות בגבולות ההגינות בלבד - עם, דת, מדינה
אסא כשר

בין ייחודיות ל'נורמליות'
יחזקאל דרור


מול פני העתיד

העם היהודי ו'התנגשות הציוויליזציות'
אביעזר רביצקי

"עם זו יצרתי לי"
נחום אליעזר רבינוביץ

מה יהיה יהודי, מה יהיה דמוקרטי בישראל של סוף המאה העשרים ואחת?
יוסי ביילין

ערבית

Summary