הדמוקרטיה בישראל: דוח מעקב 2003

פרויקט "מדד הדמוקרטיה"

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 27 עמ’
  • מרכז: מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות
  • מחיר: 150 ₪

הדמוקרטיה הישראלית, כפי שהיא עולה מן המחקר, היא בעיקר דמוקרטיה פורמלית שטרם הצליחה לסגל לעצמה את מאפייני הדמוקרטיה המהותית, והיא סובלת מאי יציבות רבה בהשוואה לדמוקרטיות אחרות או לתקופות אחרות. ספר זה מביא את התגובות וההערות של משתתפי יום העיון שנערך עם הגשת הפרויקט בבית הנשיא.

המחקר הנוכחי הוא ראשון מסוגו בישראל, והוא מתמקד במידה שבה המשטר בישראל מגשים הלכה למעשה ערכים ויעדים דמוקרטים ובבחינת איכות הדמוקרטיה הישראלית ואופן התפקוד והביצוע שלה. המחקר עורך השוואה על פני זמן ומשווה את מצבה של ישראל בשנים 2003-1992 ועורך השוואה בינלאומית עם 35 מדינות דמוקרטיות אחרות.

הדמוקרטיה היא תופעה מורכבת, מרובת רבדים ופנים, ושיקופה מחייב התייחסות לכל המרכיבים אשר החיבור ביניהם יוצר את התמונה המלאה. בדיקת מצב הדמוקרטיה בישראל התייחסה הן לפן הפורמלי והן לפן המהותי של הדמוקרטיה. הספר הונחה על-ידי האמונה בחשיבות קיומה של דמוקרטיה וביכולתה של ישראל להתפתח גם מעבר למסגרת הפורמלית לדמוקרטיה מהותית ויציבה.

המחקר עצמו התבצע בשני מישורים. האחד, בדיקה של מצב הדמוקרטיה הישראלית על-פני שורה של מדדים כמותיים, המבוססים על מאגרי מידע קיימים ועל עבודותיהם של מומחים בינלאומיים במגוון התחומים. השני, הערכה של מצב הדמוקרטיה בישראל כפי שהיא משתקפת בדעת-הקהל, במטרה לעמוד על עמדות הציבור ביחס למגוון ערכים דמוקרטיים ולבחון את תפיסות הציבור לגבי תפקוד הדמוקרטיה בישראל. תודות לכך, המחקר מעניק לקוראים תמונה עשירה ומגוונת.

הדמוקרטיה הישראלית, כפי שהיא משתקפת במדדים, היא בעיקר דמוקרטיה פורמלית שטרם הצליחה לסגל לעצמה את מאפייני הדמוקרטיה המהותית, והיא סובלת מאי יציבות רבה בהשוואה לדמוקרטיות אחרות או לתקופות אחרות. בהיבט המוסדי מצבה של ישראל הוא טוב יחסית לדמוקרטיות אחרות, אך בהיבט הזכויות והיציבות המצב מעורר דאגה. במדדים רבים חלה הידרדרות במצב הדמוקרטיה בעשור האחרון, באחרים לא חל שיפור, אך יש גם כמה מישורים שבהם ישראל צעדה קדימה.

הדמוקרטיה הישראלית היא נזילה וזקוקה לתשומת לב רבה ולטיפוח. אנו רואים במפעל זה צעד בהתמודדות עם נקודות החולשה של הדמוקרטיה שלנו, על מנת לשמר, לחזק ולהשביח אותה.

רשימת תרשימים ולוחות
תודות
מבוא

שער 1 מדדי הדמוקרטיה

פרק ראשון: ההיבט המוסדי
א. אחריותיות (accountability)
ב. ייצוגיות
ג. איזונים ובלמים
ד. השתתפות פוליטית
ה. טוהר מידות בממשל (שחיתות פוליטית)

פרק שני: היבט הזכויות                                      
א. זכויות פוליטיות
ב. זכויות אזרחיות
ג. זכויות חברתיות
ד. זכויות קניין
ה. שוויון מגדרי
ו. שוויון למיעוטים

פרק שלישי: היבט היציבות                                                       
א. יציבות הממשלה
ב. מחאה והתנגדות
ג. שסעים חברתיים
ד. טבלה מסכמת של מדדי הדמוקרטיה

שער 2 סקר הדמוקרטיה                                  

פרק רביעי: ההיבט המוסדי
א. אחריותיות
ב. ייצוגיות
ג. איזונים ובלמים
ד. השתתפות פוליטית
ה. טוהר מידות בממשל

פרק חמישי: היבט הזכויות
א. זכויות פוליטיות ואזרחיות
ב. זכויות חברתיות וכלכליות
ג. שוויון מגדרי
ד. שוויון למיעוטים

פרק שישי: היבט היציבות והלכידות                                                                          
א. השלטון: יציבות ושביעות רצון
ב. מחאה והתנגדות
ג. אמון במוסדות
ד. אמון חברתי
ה. שסעים חברתיים
ו. שייכות לקהילה

פרק שביעי: דמוקרטיה: תמיכה ושביעות רצון                                                         
א. תמיכה בדמוקרטיה
ב. דמוקרטיה מול ערכים מתחרים
ג. שביעות רצון מן הדמוקרטיה הישראלית

פרק שמיני: "דמוקרטיה" ו" מדינה יהודית" לפי תפיסת הציבור
א. תפיסת המושג "דמוקרטיה"
ב. תפיסת הגורמים שבעטיים ישראל יותר מידיי או פחות מידיי דמוקרטית
ג. תפיסת המושג "מדינה יהודית"
ד. תפיסת הדמוקרטיה במדינה היהודית בהקשר הפוליטי

אחרית דבר
ביבליוגרפיה
נספחים

English Summary