להורדה

איך מתקנים את שיטת הממשל בישראל?

המלצות עיקריות

בישראל נהוגה דמוקרטיה פרלמנטרית. זוהי שיטת הממשל המתאימה ביותר, הנחוצה ביותר וההכרחית לדמוקרטיה הישראלית. אין לשגות ולהחליפה בשיטה נשיאותית או בשיטה המשלבת רכיבים נשיאותיים.

ואולם בשני העשורים האחרונים לוקה המשטר בישראל בתחלואים מצטברים שפוגעים בתפקוד מוסדות הממשל ומערערים את אמון הציבור בפוליטיקה ובפוליטיקאים. לפיכך חיוני לתקן את השיטה.

כיצד מתקנים את השיטה? המכון הישראלי לדמוקרטיה התגייס לעיצוב דרכים וכלים להגנה על הדמוקרטיה הפרלמנטרית ולהשבחתה. בסתיו 2009 יוסד "הפורום לתיקון שיטת הממשל" בראשות נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) השופט מאיר שמגר. את הפורום ליוותה קבוצת מחקר, כותבי הספר תיקון שיטת הממשל בישראל, אשר במשך כשנתיים פיתחה הצעות לתיקונים של שיטת הממשל בישראל.

עבודת המחקר החלה באיתור נקודות התורפה של הפוליטיקה ושל המשטר בישראל. הקבוצה בחנה את הפוטנציאל הטמון ברפורמות מוסדיות ואף השוותה אותן לדמוקרטיות ותיקות (מדינות מערב אירופה, צפון אמריקה, אוסטרליה, ניו זילנד ויפן) ולדמוקרטיות חדשות ומצליחות (צ'כיה ופולין). הנחת העבודה של הקבוצה הייתה ששיפור תפקודם של המוסדות הפוליטיים בישראל ייצור תמריצים להתנהגות פוליטית ראויה יותר, להשבחת המערכת הפוליטית, למשיכת אנשים איכותיים לפוליטיקה ולשיפור תדמית הפוליטיקה והפוליטיקאים בעיני האזרחים.

החוברת שלפנינו מבוססת על הספר תיקון שיטת הממשל בישראל. היא כוללת את תמצית הכשלים של המערכת הפוליטית הישראלית בארבעה תחומים — שיטת הבחירות, המפלגות, הכנסת והממשלה — ואת עיקרי ההמלצות לתיקונם. נדגיש: מטרת ההמלצות איננה להציע מהפכה שתשנה את אופיו של המשטר בישראל. מטרתן להציע את הצעדים הנחוצים להבראתו. אנו מציעים כוונון מחדש של הסדרים מוסדיים באופן שיאושש את המפלגות הגדולות, יחזק את גרעין השליטה שלהן בממשלה ואת יכולתו של ראש הממשלה למשול, יעודד הקמת שותפויות קואליציוניות מהותיות ומחייבות, יעצים את יכולתה של הכנסת לפקח על הממשלה ויגביר את תחושת האחריות המשותפת.

החוברת מיועדת לדרג מקבלי ההחלטות במדינת ישראל ולמתעניינים בנושא תיקון שיטת הממשל. נשמח לסייע ככל שנוכל בהבהרה ובהרחבה של כל אחת מן ההמלצות.

הורידו את חוברת ההמלצות המלאה

ד"ר ניר אטמור
חבר בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה במכללה האקדמית צפת.

רעות איצקוביץ'־מלכה
דוקטורנטית במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים וחברה בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

ד"ר שלומית ברנע
שימשה ראש ענף ממשלה בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

שוריק דריישפיץ
בעל תואר שני במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעבר היה חבר בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

אור טוטנאור
דוקטורנט במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים וחבר בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

מיכאל פיליפוב
דוקטורנט במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. היה חבר בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

ד"ר חן פרידברג
ראש ענף הכנסת וענף שיטת הבחירות בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה. חברת סגל במחלקה ללימודי ישראל של המרכז האוניברסיטאי אריאל.

ד"ר עופר קניג
ראש ענף מפלגות בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה וחבר סגל במחלקה לפוליטיקה וממשל של המכללה האקדמית אשקלון.

אנה קנפלמן
בעלת תואר שני במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעבר הייתה חברה בצוות המחקר של הפורום לתיקון שיטת הממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה.