• שידור חי

מנהיגות אזרחית בקהילה החרדית

על היוזמות והמרחבים בהם פועלים המנהיגים האזרחים החרדיים, בין ביקורת על פניה של החברה החרדית לבין רקימת חזון עתידי לקהילה וניסיונות להגשמתו.
להרשמה לחצו כאן
יום העיון ישודר בשידור חי כאן באתר
10:00 | דברי פתיחה

מר יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
ד"ר גלעד מלאך, ראש התכנית "חרדים בישראל", המכון הישראלי לדמוקרטיה

11:15-10:20 | מנהיגות אזרחית והקהילה החרדית

יו"ר: פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
מנהיגות אזרחית בתנאי אזרחות כפולה — ד"ר אלי גוטליב, מנהל מכון מנדל למנהיגות
התפתחות החברה האזרחית החרדית בראי היסטורי — ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי, חוקר ישיבות ליטא, תנועת המוסר והחברה החרדית, מנחה באוניברסיטה הפתוחה וחוקר במכון ון ליר בירושלים
דיון פתוח

הפסקה

12:45-11:30 | החברה האזרחית החרדית — בין מדינה לקהילה: יחסי גומלין, השפעה, משימה

יו"ר: ד"ר לי כהנר, ראש החוג ללימודים רב-תחומים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים; חוקרת בתכנית "חרדים בישראל", המכון הישראלי לדמוקרטיה
יחסי הגומלין בין המנהיגות הרוחנית-התורנית המסורתית למנהיגות האזרחית המתהווה — מהם? — הרב רפאל קרויזר, ראש בית המדרש "למען דעת" לתורה ולהלכה
מרחבי העשייה של החברה האזרחית החרדית: בין ערוצי שילוב לארגוני סינגור — ד"ר גלעד מלאך, ראש התכנית לחרדים בישראל
מידת השפעתה של החברה האזרחית החרדית על הקהילה — האם השינויים לא היו קורים ממילא? — ד"ר ראובן גל, ראש הפרויקט "שילוב חרדים", מוסד שמואל נאמן, הטכניון
אידאולוגיות במנהיגות האזרחית החרדית: מהם שדות ההשפעה החיצוניים הפועלים והמעצבים אותה? (השפעות פוליטיות, מגדריות וליברליות) — גב' טלי פרקש, עיתונאית בynet ופעילה חברתית פמיניסטית 
דיון פתוח

הפסקת צהריים

14:30-13:15 | דמותו של המנהיג האזרחי החרדי — הגשמה עצמית, אידאולגיה או אלטרואיזם?

יו"ר: גב' רחלי איבנבוים, מייסדת ויו"ר תכנית "מובילות"; ראש תחום "חברה חרדית", מכון שחרית
פאנל בהשתתפות:
גב' נעמי פרל, מנהלת תכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית; מייסדת התכנית ״שלוחי ציבור״, האוניברסיטה העברית בירושלים
מר שלום שטיינברגר, קבוצת 'The Torah Hub'
מר דניאל גולדמן, יו"ר ארגון גשר ושותף מנהל בגולדרוק
ד"ר אילון שוורץ, ראש מכון שחרית
דיון פתוח

הפסקה

15:30-14:45 | הרצאת סיכום

מנהיגות אזרחית חרדית כמנהיגות ישראלית — בשורה לחברה בישראל? — ד"ר נרי הורוביץ, אגורא מדיניות
הצגת מתווה המחקר: מר אברהם אסבן, חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה; דוקטורנט במחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן
דברי סיכום: ד"ר לי כהנר, גב' רחלי איבנבוים

יום העיון שלפנינו שונה מכנסים אקדמיים רבים המתבססים על מחקרים קודמים וידע מקצועי ענף. יום העיון הזה, לעומתם, בא כדי לנסות ולהבין פן גלוי-נסתר בחברה החרדית, חברה שלכאורה עוסקים בה רבות, אך בדרך כלל בתחומי חיים מסוימים בלבד. יום העיון נולד מתוך מחשבה שמעבר לתהליכי ההשתלבות של הקהילה החרדית בחברה הישראלית מתרחשים בה גם שינויים טקטוניים בגבולות הקהילה עצמה: בשנים האחרונות יותר ויותר מבני הקהילה מרגישים אחריות למתרחש ופועלים ליצירת מציאות חיים אחרת עבור חבריה. פעילותם חורגת מתחומי הרווחה שאפיינו עד כה את הפעילות ההומניטרית הפנים-קהילתית ואת עמותות הסיוע ה"חיצוניות". המנהיגים האזרחיים החרדים משוחחים, כותבים, יוזמים ומתנדבים – הכול במגוון רחב של יוזמות ומרחבים שבין ביקורת על פניה של החברה החרדית כיום לבין רקימת חזון עתידי לקהילה זו וניסיונות להגשמתו.

עד כה התקיימו דיונים רבים על תהליכי השילוב של החברה החרדית בשירות הצבאי, באקדמיה ובתעסוקה, אך מעולם לא הוסט הזרקור אל מאחורי הקלעים. מעולם לא נעשה ניסיון להבין מיהם אותם האנשים המובילים תהליכים אלו, מה משותף להם, מה מניע אותם ומה חלקם בתהליכים הרחבים שהקהילה שלהם עוברת. בעינינו, אישים אלו, על אף היותם קבוצה קטנה, הם חלק ממנוע השינוי הדרמטי ביותר בקהילה החרדית בימים אלו בהיותם מרחיבים ומעמיקים את המשימה של שילוב החרדים, שאותה מכוונת, בעיקר, המדינה אל עבר שאלות של זהות, סוציולוגיה ותאולוגיה.

ביום העיון ננסה להגדיר ולמפות את תופעת המנהיגות האזרחית החרדית. זהו דיון שגבולותיו גמישים. בין השאר נשאל את עצמנו אם שכבת מנהיגות אזרחית כמו זו שתיארנו אכן קיימת בקהילה החרדית. אם תשובתנו תהא חיובית, ננסה לסרטט את גבולות הגזרה של הקבוצה, את מידת השפעתה ואת המוטיבציות שלה, ונסרטט קווים לדמותו של המנהיג האזרחי החרדי. אנו רוצות לתת במה אקדמית לתופעה זו של מנהיגות אזרחית חרדית, שעד כה לא קיבלה את המקום הראוי לה. אנו גם רוצות לעסוק בהתוויה ראשונית של מדיניות שתדחף את המנהיגות הזאת קדימה ותאפשר לה בכך להמשיך ולהשפיע.

הדוברים ביום העיון אינם עשויים מקשה אחת, אף כי כולם חשופים לאותה שכבת מנהיגות אזרחית או פעילים בתוכה: אנשים מרכזיים באקדמיה היישומית בתחומי המנהיגות האזרחית, מנהיגים ומובילי דעה אנשי הקהילה החרדית, גברים ונשים, אנשי שטח ואנשי מחקר, כאלה שגדלו להיות מנהיגים אזרחים חרדים ומובילים בעצמם תהליכי שינוי בקהילה החרדית או כאלה שעיקר פועלם הוא להצמיח ולעודד את מנהיגי הקהילה החרדית הבאים.

אנו מקוות כי יום עיון זה יסייע בהצבת תשתית רעיונית ואקדמית לעיסוק נרחב עתידי במנהיגות אזרחית בקהילה החרדית. אין לנו ספק שחובה היא להמשיך ולעודד את קיומה, להתוות ערוצי הזנה מוסדרים למנהיגים האזרחיים הבאים ולמצות את הפוטנציאל הטמון בה לטובת הקהילה החרדית בפרט ולמען מדינת ישראל כולה.

גב' רחלי איבנבוים, מייסדת ויו"ר תכנית "מובילות"; ראש תחום "חברה חרדית", מכון שחרית

ד"ר לי כהנר, ראש החוג ללימודים רב-תחומים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים; חוקרת בתכנית "חרדים בישראל", המכון הישראלי לדמוקרטיה

חוברת הכנס המלאה