• שידור חי

מנהיגות אזרחית בקהילה החרדית

על היוזמות והמרחבים בהם פועלים המנהיגים האזרחים החרדיים, בין ביקורת על פניה של החברה החרדית לבין רקימת חזון עתידי לקהילה וניסיונות להגשמתו.
10:00 | דברי פתיחה

מר יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
ד"ר גלעד מלאך, ראש התכנית "חרדים בישראל", המכון הישראלי לדמוקרטיה

11:15-10:20 | מנהיגות אזרחית והקהילה החרדית

יו"ר: פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
נקודת מבט אישית - אביגיל קרלינסקי, מנהלת ומייסדת ארגון ׳לא תשתוק׳
אזרחות כפולה — ד"ר אלי גוטליב, מנהל מכון מנדל למנהיגות
ראי היסטורי — ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי, חוקר ישיבות ליטא, תנועת המוסר והחברה החרדית, מנחה באוניברסיטה הפתוחה וחוקר במכון ון ליר בירושלים

הפסקה

12:45-11:30 | החברה האזרחית החרדית — בין מדינה לקהילה: יחסי גומלין, השפעה, משימה

יו"ר: ד"ר לי כהנר, ראש החוג ללימודים רב-תחומים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים; חוקרת בתכנית "חרדים בישראל", המכון הישראלי לדמוקרטיה
בין המנהיגות הרוחנית-התורנית למנהיגות האזרחית - אברהם קרויזר, יועץ אסטרטגי ויועץ ראש העיר ירושלים למגזר החרדי
מרחבי העשייה של החברה האזרחית החרדית - בין ערוצי שילוב לארגוני סינגור — ד"ר גלעד מלאך, ראש התכנית לחרדים בישראל
השפעת החברה האזרחית החרדית על הקהילה - ד"ר ראובן גל, ראש הפרויקט "שילוב חרדים", מוסד שמואל נאמן, הטכניון
שדות ההשפעה החיצוניים במנהיגות אזרחית חרדית - גב' טלי פרקש, ynet 

הפסקת צהריים

14:30-13:15 | דמותו של המנהיג האזרחי החרדי — הגשמה עצמית, אידאולגיה או אלטרואיזם?

יו"ר: גב' רחלי איבנבוים, מייסדת ויו"ר תכנית "מובילות"; ראש תחום "חברה חרדית", מכון שחרית
פאנל בהשתתפות:
גב' נעמי פרל, מכון מנדל למנהיגות; האוניברסיטה העברית בירושלים
מר שלום שטיינברגר, קבוצת 'The Torah Hub'
מר דניאל גולדמן, ארגון גשר; גולדרוק
ד"ר אילון שוורץ, מכון שחרית

נקודת מבט אישית - זאב סקלר, ׳מיזם למעשה׳

הפסקה

15:30-14:45 | הרצאת סיכום

מנהיגות אזרחית חרדית כמנהיגות ישראלית - ד"ר נרי הורוביץ, אגורא מדיניות
הצגת מתווה המחקר - מר אברהם אסבן, חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה; דוקטורנט במחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן
דברי סיכום - ד"ר לי כהנר, גב' רחלי איבנבוים

יום העיון הוא פרי יוזמה של רחלי איבנבוים וד“ר לי כהנר, והוא חלק מהפעילות הענפה של התכנית ”חרדים בישראל“ של המכון הישראלי לדמוקרטיה. התכנית מתמקדת בקידום ההשתתפות של החרדים בחיי המעשה בתחומי הכלכלה והחברה ועוסקת רבות בתהליכי השינוי בחברה החרדית בת זמננו.

דיונים רבים מתקיימים בזירות שונות ובהזדמנויות שונות על תהליכי השילוב של החברה החרדית הישראלית בשירות הצבאי, באקדמיה ובתעסוקה, אך מעולם לא הוסט הזרקור אל מאחורי הקלעים, אל עבר האנשים הרבים העושים במלאכת השילוב. מתברר כי בשנים האחרונות יותר ויותר מבני הקהילה מקבלים עליהם את האחריות למתרחש ופועלים ליצירת מציאות חיים אחרת לעצמם ולחבריהם. פעילותם חורגת מתחומי הרווחה — כלומר, מפעילות הומניטרית פנים־קהילתית ומפעילות של עמותות סיוע ”חיצוניות“, כר הפעילות האופייני מאז ומעולם בהקשר של החברה החרדית. מטרתו של יום העיון לנסות ולהבין מיהם אותם האנשים המובילים תהליכים אלו, מה משותף להם, מה מניע אותם ומה חלקם בתמורות העמוקות ורחבות ההיקף שעוברת הקהילה החרדית הישראלית.

בחלקו הראשון של יום העיון נציג נקודת מבט היסטורית ורעיונית על התפתחות החברה האזרחית החרדית; בחלקו השני נבדוק מהם גבולות הגזרה של שכבת המנהיגות האזרחית החרדית — תחומי השפעתה ומידת השפעתה, יחסי הגומלין שלה עם הקהילה החרדית ועם הסביבה שמחוץ לקהילה ועולמות התוכן המשפיעים עליה; בחלקו השלישי נבקש לסרטט קווים לדמותו של המנהיג האזרחי החרדי. נחתום את יום העיון בשאלה: מנהיגות אזרחית חרדית — האם בׂשורה לחברה הישראלית?

חוברת הכנס המלאה