נשים חרדיות במאה ה-21: משפחה, קהילה וחברה

המכון הישראלי לדמוקרטיה, רח' פינסקר 4, ירושלים

הכנס זה ערך לנו הכרות עם אורחות חייה של האישה החרדית בשלוש זירות מרכזיות – הבית, הקהילה והמרחבים החיצוניים לקהילה החרדית. הכנס עסק במעמדה של האישה החרדית בתוך המכלול החברתי שמייצרות שלוש זירות אלו, כיצד תופסות הנשים החרדיות את תפקידן בשלוש הזירות הנתונות, כיצד בא לידי ביטוי מערך הדילמות, הקשיים והאתגרים בכל אחת מהזירות וכיצד משתנה בהן מעמדן.

מארגנות הכנס: ד"ר לי כהנר וגב' רחלי איבנבוים.

הורידו את חוברת המאמרים של הכנס

9:15 התכנסות

10:15-9:45 דברי פתיחה

מר יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא למחקר המכון הישראלי לדמוקרטיה

ד"ר גלעד מלאך, ראש תכנית חרדים בישראל, המכון הישראלי לדמוקרטיה

ד"ר לי כהנר, ראש החוג ללימודים רב-תחומיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים; חוקרת בתכנית חרדים בישראל, במכון הישראלי לדמוקרטיה

גב' רחלי איבנבוים, יזמת ומנהלת תכנית "מובילות", מנהיגות תעסוקתית לנשים חרדיות; ראש תחום החברה החרדית במכון שחרית

10:15—11:00 מושב פתיחה
השקפה ותאולוגיה בתפיסת מעמדה של האישה בחברה החרדית: נקודת מבט פנימית

יו"ר: פרופ' ידידיה שטרן

מציג: הרב יהושע פפר, ר"מ בישיבת חדוות התורה; מנהל בקרן תקווה

מגיבה: ד"ר איריס בראון, הקריה האקדמית אונו, בית הספר ללימודי יהדות; מרכז אקדמי אשקלון

דיון


11:15—13:00 מושב שני
זהויות ותפקידים — בית ומשפחה בחיי האישה החרדית

יו"ר: ד"ר ניסים ליאון, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

חינוך ותהליכי סוציאליזציה בתפיסת מעמדה של האישה החרדית בקרב נערות
גב' פייגי כהן, מפקחת כוללת, מחוז חרדי, משרד החינוך

תפיסת הזוגיות בקהילות שונות בחברה החרדית
טו"ר ועו"ד ורדית רוזנבלום, מכון מידת למדיניות תורנית

הורוּת ואימהוּת בעולמה של האישה החרדית
ד"ר מירה גרינברג, מכללת תלפיות לחינוך

האישה החרדית: ייעוד אל מול מימוש
גב' נעמי פרל, מנהלת תכנית מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית, מכון מנדל למנהיגות; ראש תכנית "שלוחי ייציבור", האוניברסיטה העברית בירושלים

מגיבה: פרופ' תמר אלאור, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרפולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

דיון

13:30—15:15 מושב שלישי
נשים חרדיות בקהילתן — חברה ותרבות 

יו"ר: ד"ר לי כהנר

הקהילה והאישה החרדית: תנועה ויחסי גומלין
גב' ציפורה גוטמן, עמיתה במכון מנדל למנהיגות; פעילה חברתית בקהילה החרדית

זירות פנאי של נשים חרדיות
ד"ר בלה ליוש, מכללת אורות, ניהול וארגון מערכות חינוך; חוקרת החברה החרדית

נשים חרדיות: מצוֹרכות תרבות ליוצרות תרבות
מר יוחאי אברהמי, ראש החוג לאמנות, מכללת אורנים, טבעון; רכז המחלקה לאמנות בשלוחה החרדית יישל בצלאל

בין שימור לשינוי: נשים חרדיות ואתגרי ה"מובלעת" בעידן של תמורות
ד"ר תהילה קלעג'י,
התכנית לניהול וליישוב סכסוכים, אוניברסיטת בן-גוריון ייבנגב

מגיב: ד"ר יואל פינקלמן, הספרייה הלאומית

דיון

15:30—17:00 מושב רביעי
נשים חרדיות ומקומן בזירות ישראלית 

יו"ר: גב' רחלי איבנבוים

השכלה ותעסוקה
גב' אתי מלר, מנהלת תכניות תעסוקה, ג'וינט ישראל — תב"ת 

פוליטיקה
הרבנית עדינה בר שלום, יו"ר המכללה החרדית ירושלים

תקשורת
ד"ר אינס גבל, המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

חברה ישראלית
ד"ר חנה פנחסי,
עמיתה במכון שחרית וחברת סגל במכון הרטמן

מגיבה: פרופ' חנה הרצוג, אוניברסיטת תל אביב; מנהלת שותפה ב"שוות", המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית, מכון ון ליר בירושלים

דיון

17:00—17:15 מושב סיכום

ד"ר לי כהנר

ד"ר שוקי פרידמן, מנהל המרכז ללאום, דת ומדינה, המכון הישראלי לדמוקרטיה