תוכנית אתגרים לחינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית בישראל – השקת דו"ח מחקר

פינסקר 4, ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה

תכנית החומש לפיתוח כלכלי של יישובים ערבים בשנים 2020-2016, שאושרה בהחלטה מס' 922 של הממשלה ביום 30 בדצמבר 2015, נחשבת ציון דרך חשוב במדיניות הממשלה ביחס לציבור הערבי בישראל. הממשלה אישרה תקציב חסר תקדים בסך 15 מיליארד ש"ח לטובת פיתוח שורה של תחומים חברתיים וכלכליים ובהם חינוך, תחבורה, תעשייה ומסחר, תעסוקה, דיור, תרבות, ביטחון פנים וכדומה. היישובים הערביים שנכללים בתכנית מוגדרים אזורי עדיפות לאומית.

אחד התחומים שזכה לדגש מיוחד בתכנית הוא תחום החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית. מדובר בצעד היסטורי הן במהות ההחלטה והן במישור התקציבי: במסגרת ההחלטה הוקצבו 650 מיליון ש"ח לנושא החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית.

בחלוף שנתיים לאימוץ החלטה 922 בידי הממשלה תערוך התכנית ליחסי יהודים-ערבים במכון הישראלי לדמוקרטיה, בשיתוף מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, יום עיון לדיון ברפורמה בתחום החינוך הבלתי-פורמלי בחברה הערבית בישראל. הדיון יבקש לעמוד על ההישגים והחסמים הנוגעים לרפורמה, למפות את מצב החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית כיום, ולהציג המלצות יישומיות למימוש החזון העומד ביסוד הרפורמה.

קהל היעד: אנשי משרד החינוך, אנשי משרד האוצר, נציגים מטעם מועצות מקומיות ערביות, נציגים מטעם ארגוני החברה האזרחית העוסקים בתחום החינוך והחינוך הבלתי-פורמלי, חוקרים מן האקדמיה, סטודנטים ומוזמנים.

09:30–10:00 | התכנסות

10:00–10:20 | ברכות

משתתפים:
מר יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
מר שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך
פרופ' פאדיה נאסר אבו אל-היג'א, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

10:20–10:40 | דברי פתיחה: רפורמת 922 בחינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית

מר חגי גרוס, ראש מינהל חברה ונוער, משרד החינוך - משמעות החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית
מר ג'לאל ספדי, מנהל אגף חברה ערבית, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך - הצגת תכנית אתגרים לקידום החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית

10:40–11:00 | הצגת ממצאי מחקר "חינוך בלתי פורמלי בחברה הערבית בישראל: חזון ומעשה"

נסרין חדאד חאג' יחיא ואריק רודניצקי, התוכנית ליחסי יהודים-ערבים, המכון הישראלי לדמוקרטיה

11:00–12:00 | מושב ראשון: חינוך בלתי פורמלי בחברה הערבית – מחזון למעשה

מנחה: אריק רודניצקי, התכנית ליחסי יהודים-ערבים

משתתפים:
מר אייל קנץ, מנכ"ל מרכז אנג'אז – לקידום הרשויות המקומיות הערביות
מר שרף חסאן, יו"ר ועדת מעקב לחינוך הערבי בישראל
גב' בסמה דעאס, מנהלת יחידת נוער, עיריית טירה
ד"ר דליה פדילי, מכללת אל-קאסמי, באקה אל-גרבייה
מר רועי אסף, ראש אגף פיתוח חברתי, הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים

12:00–12:45 | הפסקה

12:45–13:45 | מושב שני: מצב קיים, חסמים ואסטרטגיות יישום

מנחה: נסרין חדאד חאג' יחיא, התכנית ליחסי יהודים-ערבים

משתתפים:
מר עבדאללה ח'טיב, מנהל אגף חינוך ערבי, משרד החינוך
גב' עינב שוורץ, מנהלת חברת ונוער במחוז חיפה, משרד החינוך
מר מאזן גנאים, יו"ר הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות בישראל
מר עלאא' גנטוס, יועץ לוועד הארצי לרפורמת 922

13:45–14:15 | דברי סיכום

פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא, המכון הישראלי לדמוקרטיה
גב' רות קנולר-לוי, מנהלת אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך