• למוזמנים בלבד

לוחמת משפט בשנת 2015

המכון הישראלי לדמוקרטיה

דיון בעקבות הספר "יורים ושופטים: ביטחון ומשפט בישראל", מאת פרופ' סטיוארט כהן ופרופ' עמיחי כהן. משתתפים מוזמנים בלבד.

"מגמותיו של המשפט הבינלאומי זולגות לעבר דיני הביטחון הלאומי הפנימיים... עצמאותה של חוקת הביטחון הלאומי תלויה במידת כפיפותה והתאמתה לתורת המשפט הבינלאומי... דין הביטחון הלאומי הוא גידול פרא צפוף ומשתרג של זכויות חוקתיות, אינטרסים פוליטיים ואינטריגות בינלאומיות. ומאחר והסבך הוא מדיני לא פחות משהוא משפטי, אנו זקוקים למפלסי דרך מיומנים ככהן את כהן, שיודעים את הנתיב שעובר דרך שני התחומים כאחד" (דר שחר אלדר, הפרקליט נד, תשע"ו).

"לוחמת המשפט" ( Lawfare ) ממלאת תפקיד גובר והולך בהתמודדותה של מדינת ישראל עם היבטי הלגיטימציה של המאבק בטרור, ומשפיעה גם על המשפט הפנימי. בחיבור בין שני ההיבטים הללו יעסוק המפגש.

17:00 – 17:30 התכנסות

17:30 – 18:00 דברי פתיחה

מר יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

פרופ' סטיוארט כהן, פרופסור אמריטוס, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר־אילן

פרופ' עמיחי כהן, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ודיקן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו

18:00 – 20:30 דיון בנושא: ישראל ו"לוחמת המשפט" – תובנות ומשמעויות