נשים בצה"ל

הכינוס הראשון של פורום צבא–חברה בראשות רב-אלוף (במיל') שאול מופז, ופרופ' אריק כרמון נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. הכינוס עסק בסוגיות הקשורות בשילוב הנשים בצה"ל, מתוך שימת לב לשאלות של ערכי שוויון ושותפות בתוך ארגון שמטרתו לחימה.

מראשיתו של צה"ל הייתה מחלוקת בעניין מידת שילובן של נשים בצה"ל ואופיו של שילוב זה, ולאורך השנים התרחשו גלגולים רבים בשילובן. בשנת 2000 לאחר בג"ץ אליס מילר נערך תיקון בחוק שירות הביטחון, וכינוס זה, 'נשים בצה"ל', נערך לאחר תקופה של שנים מספר שבהן פעל צה"ל בהתאם לרוח החוק החדש, דהיינו ברוח שוויון ההזדמנויות לנשים.

בכינוס נדונו תופעות הקשורות בשילוב נשים בצה"ל. התופעה הראשונה היא הבידול התעסוקתי, המשעתק את חלוקת המקצועות האזרחית לצבא. תופעה שנייה היא תקרת הזכוכית - הקושי של נשים להגיע לתפקידים בכירים מאוד; ובצדה מעלית הזכוכית - מצב שבו גם בתחומים 'נשיים', את התפקידים הבכירים מאיישים גברים.

השאלות שעלו בכינוס פתחו פתח לדיון רחב בסוגיות, ובהן מקומן של הנשים בשירות המילואים, מה בין התנדבות לתפקידים ובין שוויון, השפעתם של שינויים בלחימה על תפיסת השירות של האישה וסוגיית דיכוי הנשים בצבא. עוד נבחנו השפעות של שיתוף נשים בתפקידי לחימה, הן במישור החברתי הן במישור הפנים-צה"לי.

משתתפים מטעם הצבא:

תא"ל ישי בר, מפקד עוצבת אדום
דליה גונן, מפקדת קצינת ח"ן ראשית
אל"מ עינת גפנר, מפקדת בה"ד 12
תא"ל סוזי יוגב, קצינת ח"ן ראשית
אלוף משה (בוגי) יעלון, סגן הרמטכ"ל
תא"ל רון כתרי, דובר צה"ל
רב-אלוף שאול מופז, הרמטכ"ל
אלוף יעקב עמידרור, מפקד המכללות
תא"ל גיל רגב, סגן ראש אגף כוח אדם
אלוף יהודה שגב, ראש אגף כוח אדם
אלוף אילן שיף, נשיא בית הדין הצבאי לערעורים
תא"ל רליק שפיר, מפקד בסיס תל נוף

משתתפים אזרחים:

פרופ' ירון אזרחי, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית; המכון הישראלי לדמוקרטיה
תא"ל (מיל') נילי אלדר, מנהלת בית הספר הראלי חיפה
גב' אמונה אלון, עיתונאית, 'ידיעות אחרונות'
מר עמי אראל, יושב ראש אלרון, חברת השקעות בהיי-טק; יו"ר איגוד תעשיות האלקטרוניקה
מר דידי ארזי, מנהל בית הספר להי-טק, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אייל בן ארי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית
גב' לילי גלילי, עיתונאית, 'הארץ'
הרבנית ד"ר אילה גליקסברג, יועצת בכירה לרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה
עו"ד מרדכי גרין
ד"ר הנרייט דהאן-כלב, ראש החטיבה ללימודי המגדר, אוניברסיטת בן גוריון
השופטת דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון
מר אורי דרומי, מנהל מחלקת פרסומים, המכון הישראלי לדמוקרטי
ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
גב' רונית לב-ארי, יושבת ראש הרשות למעמד האישה
פרופ' עמיה ליבליך, החוג לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית
מר ישראל סגל, מנהל השולחנות העגולים במכון הישראלי לדמוקרטיה; איש טלוויזיה
גב' שלומית עמיחי, מנכ"ל משרד החינוך
פרופ' מרדכי קרמניצר, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
פרופ' אביעזר רביצקי, המחלקה למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית; עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה

דברי פתיחה:

רב-אלוף שאול מופז, הרמטכ"ל
ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
תא"ל סוזי יוגב, קחנ"ר: מצגת נשים בצה"ל

דיון בקבוצות בהשתתפות נציגי הצבא והחברה

הדיון התמקד בשלושה נושאים:

  1. עקרון השוויון - האם יש ציפייה מצה"ל ליישום עקרון השוויון והאם ציפייה זו שונה מהציפייה המופנית אל מוסדות אחרים בחברה?
  2. היחס לנשים בצבא.
  3. האם לצה"ל יש צורך בנשים?


דיון במליאה

וידאו קונפרנס עם ברברה דורניק בדרגת Brigadier General בצבא ארצות הברית

דיון מסכם