• למוזמנים בלבד

היחס היהודי לאחר

המכון הישראלי לדמוקרטיה

מהו היחס של המקורות היהודיים, הדתיים והלאומיים, לאזרח שאיננו בן הלאום היהודי, הן כפרט הן כקבוצה? כנס מיוחד שמטרתו בחינה חיובית של האופן שבו התייחסו הוגים יהודים במהלך הדורות לסוגיה, בד בבד עם הערכה, או עם ביקורת נורמטיבית של העמדות הללו.

הכנס התקיים ביום רביעי, כ"ז בסיוון תשע"ד, 25 ביוני 2014, בשעות 09:15 - 18:30 ושודר בשידור חי באתר המכון.

הכנס התקיים הודות לתרומתן של קרן אנונימית הפועלת בישראל
ושל קרן משפחת רודרמן
קרן משפחת רודרמן

 

9:30 - 9:15
ברכות

11:15 - 9:30
מושב ראשון: עמדות יסוד ממבט היסטורי

יו"ר: ד"ר אלי חדד, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה; מכללת הרצוג;
האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' חביבה פדיה, יו"ר מרכז אלישיר, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
מבנים וזיקות לאחֵר: שיטוט בעקבות התאולוגיה היהודית לסוגיה

פרופ' ישראל קנוהל, החוג למקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים; חבר סגל ועמית מחקר בכיר, מכון שלום הרטמן
האוניברסליזם המהפכני של הנביא ישעיהו והפולמוס שהתעורר בעקבותיו

פרופ' (אמריטוס) זאב הרוי, החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים
היחס לתושב הזר בהגות היהודית בימי הביניים

11:30-11:15
הפסקה

13:15 - 11:30
מושב שני: מבט עכשווי על טקסטים מסורתיים

יו"ר: ד"ר רונית עיר־שי, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר־אילן; עמיתת מחקר, מכון שלום הרטמן

פרופ' אבי שגיא, אוניברסיטת בר־אילן; חבר סגל ועמית מחקר בכיר, מכון שלום הרטמן
גלות, גֵּרוּת וריבונות בעקבות המסורת המקראית

ד"ר שמואל ויגודה, ראש החוג למחשבת ישראל, מכללת הרצוג ; האוניברסיטה העברית בירושלים
בעקבות עמנואל לוינס בהתמודדות תלמודית עם אתגר האוניברסליזם הפאוליני של אלן בדיו

פרופ' משה הלברטל, החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים; אוניברסיטת ניו יורק
האחֵר והמרחב הניטרלי בהלכה

14:15-13:15
הפסקה

16:00 - 14:15
מושב שלישי: המחשבה הציונית בראי ההווה

יו"ר: פרופ' שחר ליפשיץ, ראש התכנית (משותף) "זכויות אדם והיהדות", המכון הישראלי לדמוקרטיה; דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר־אילן

הרב פרופ' יהוידע עמיר, היברו יוניון קולג'
האחרים של זרמי הציונות: כמיהה, דיאלוג, מאבק, הדרה ודמוניזציה

פרופ' ניר קידר, ראש בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר
יחסו של דוד בן־גוריון לאחֵר כביטוי לרעיונות הציונות והממלכתיות

16:15-16:00
הפסקה

18:15 - 16:15
רב־שיח: היחס היהודי לאחֵר במדינת ישראל

יו"ר: פרופ' חנוך דגן, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

משתתפים:
פרופ' (אמריטה) רות גביזון, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים; נשיאת מציל"ה: המרכז למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית

פרופ' חיים גנז, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב; עמית מחקר, מכון שלום הרטמן

פרופ' מיכאיל קרייני, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' ידידיידה שטרן, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר־אילן