• פתוח לקהל בהרשמה מראש

אתיקה של חברי ממשלה וחברי כנסת

במרכז לאתיקה בירושלים, משכנות שאננים, אודיטוריום דה בוטון במרכז הכנסים ע"ש אדנאואר

גולשי האתר מוזמנים בהרשמה מראש. לפרטים ולהרשמה: 02-6292223 (יעל) או בדוא"ל yaelz@mishkenot.org.il

יום עיון של המרכז לאתיקה במשכנות שאננים בירושלים, בהשתתפות פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא למחקר במכון.

לחצו כאן למידע המלא על יום העיון

11:00- 13:30 חברי ממשלה- לקראת כללי אתיקה חדשים

בחודש יוני 2006 מינתה הממשלה ועדה ציבורית לעניין גיבוש כללי אתיקה לחברי הממשלה. היו"ר היה השיא בדימוס מאיר שמגר וחבריה היו פרופ' אסא כשר ופרופ' גבריאלה שלו. בחודש מאי 2008 הגישה הוועדה את המלצותיה. ועדת שרים דנה בהמלצות והגישה הצעה משלה לכללי אתיקה לחברי ממשלה. הצעה זו הייתה אמורה להידון בממשלה ביולי 2011 אבל הדיון נדחה ולא התקיים עד היום. הכינוס המתוכנן יסביר את חשיבות הגיבוש של כללי אתיקה לשרים ולסגני שרים, על סמך הניסיון של מדינות כבריטניה וקנדה, בהן קיימים כללים וקיים מנגנון בקרה הולם, ועל סמך הניסיון המצטבר בישראל, על כל גילויו השליליים.

 

14:30- 19:30 חברי כנסת- לקראת כללי אתיקה חדשים

לאחרונה הוגשה לכנסת הצעה חדשה של מערכת כללי אתיקה, הבנויה (בשינויים והשמטות) על הצעת הוועדה בראשות שופט בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' יצחק זמיר משנת 2006. הצעה זו חתומה על ידי ח"כ מיקי רוזנטל וח"כ צחי הנגבי, המכהן כיושב- ראש ועדת הכנסת, שהיא גם הגוף המוסמך לקבוע כללי אתיקה לחברי הכנסת. ועדת הכנסת התחילה בדיונים על הצעה זאת. המרכז לאתיקה בירושלים מבקש להגביר את המודעות הציבורית למהלך זה, ולהביע תמיכה במהלך, באמצעות כינוס פתוח לציבור ולתקשורת על כללי האתיקה של חברי הכנסת.