פורום קיסריה 2010: מדינה אחת - כלכלה אחת

בימים רביעי-חמישי, ד'-ה' בתמוז תש"ע, 17-16 ביוני 2010, קיים המכון הישראלי לדמוקרטיה את פורום קיסריה להתוויית מדיניות כלכלית לאומית זו השנה ה-18. השנה הפורום התקיים בנצרת יעמד בסימן מדינה אחת - כלכלה אחת

השנה הוקדשו מושבי הפורום לשלושה נושאים:

 • שוק העבודה בישראל לנוכח האתגרים בעתיד

 • חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל

 • מדיניות המקרו בישראל לנוכח היציאה מן המשבר הכלכלי - המושב המסורתי של הפורום העוסק במדיניות המקרו כלכלית.

מטרת הפורום, למן הכינוס הראשון שלו, ליצור מצע כלכלי שיהיה הבסיס למדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל. משתתפי פורום קיסריה פועלים חודשים ארוכים כדי להביא לדיוניו תכניות מעשיות שהממשלה יכולה לאמץ ולבצע.

יו"ר הפורום: שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ
המנהל האקדמי של הפורום: מר דוד ברודט

הפורום בחסות:
קבוצת מנפאואר; דואר ישראל

 

לקראת כל כינוס נעשית עבודת הכנה של למעלה מחצי שנה בצוותים ובהם חברים נציגים בכירים של מגזרים שונים - ממשל, עסקים, חברה, אקדמיה ומנהל. התוצרים של עבודת הצוותים הם תשתית חיונית לדיוני הכינוס והם מוגשים לקברניטי המשק ולמקבלי ההחלטות כדי לסייע להם לגבש מדיניות כלכלית-חברתית לישראל.
השנה יעסוק הפורום בנושאים הבאים:

 1. שוק העבודה בישראל לנוכח האתגרים בעתיד, בראשות פרופ' ראובן גרונאו

  תעסוקת ערבים בישראל: האתגר של הכלכלה הישראלית, בראשות ד"ר יוסף ג'אברין
  צפו במצגת המלצות הצוות

  התעסוקה במגזר החרדי
  , בראשות פרופ' יוסי תמיר
  צפו במצגת המלצות הצוות

  העסקת עובדים זרים, בראשות פרופ' צבי אקשטיין
  צפו במצגת המלצות הצוות
 2. חברה אזרחית ומגזר שלישי, בראשות ד"ר ניסן לימור
  צפו במצגת המלצות הצוות
 3. מדיניות המקרו בישראל לנוכח היציאה מן המשבר הכלכלי, בראשות פרופ' נתן זוסמן
  צפו במצגת המלצות הצוות

ריאיון עם מר דוד ברודט, המנהל האקדמי של הפורום

ריאיון עם פרופ' צבי אקשטיין, ראש צוות העסקת עובדים זרים

ריאיון עם ד"ר ניסן לימור, ראש צוות חברה אזרחית ומגזר שלישי

ריאיון עם פרופ' נתן זוסמן, ראש צוות מדיניות המקרו בישראלי לנוכח היציאה מן המשבר הכלכלי

מדי שנה בשנה המכון הישראלי לדמוקרטיה עורך את הכינוס הכלכלי השנתי הידוע בכינוי 'פורום קיסריה'. במהלך שנות קיומו קיומו הפך האירוע והיה לכינוס הכלכלי החשוב ביותר במדינה, ונדונות בו הסוגיות העיקריות שעל סדר יומו של המשק הישראלי. יושב ראש הכינוס הוא שר האוצר המכהן, ומשתתפים בו ראשי ממשלה (בהווה ובעבר), שרים, חברי כנסת, ראשי המשק והכלכלה, אנשי ציבור בכירים ואנשי אקדמיה.

על פורום קיסריה - איך הוא נולד ומה נעשה בו עד כה

פורום קיסריה בשנים קודמות - לפי נושאים

פורום קיסריה בשנים קודמות - לפי שנים