פורום קיסריה 2009

בימים רביעי-חמישי ט'-י' בתמוז תשס"ט, 2-1 ביולי 2009, קיים המכון הישראלי לדמוקרטיה את פורום קיסריה להתוויית מדיניות כלכלית לאומית זו השנה ה-17. מטרת הפורום, למן הכינוס הראשון שלו, ליצור מצע כלכלי שיהיה הבסיס למדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל. משתתפי פורום קיסריה פועלים חודשים ארוכים כדי להביא לדיוניו תכניות מעשיות שהממשלה יכולה לאמץ ולבצע.
יו"ר הפורום: שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ
המנהל האקדמי של הפורום: מר דוד ברודט

הפורום בחסות: