פורום קיסריה 2001

בימים רביעי-חמישי, כ"ט-ל' בסיוון תשס"א, 20-21 ביוני 2001, ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה זו השנה התשיעית ברצף את פורום קיסריה במלון דן קיסריה. הסיבה לעריכת הכנס היא התקווה להתוות וליצור מצע כלכלי שיהיה בבסיס המדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל. שלא כמו כינוסים כלכליים אחרים, המשמשים בעיקר בימה ארעית להבעת עמדות, משתתפי הפורום פועלים חודשים ארוכים כדי להביא לדיוניו תכניות מעשיות שהממשלה יכולה לאמץ ולבצע. מועד ההתכנסות נקבע לחודש יוני, ערב הדיונים על תקציב המדינה. המשתתפים בפורום מאמינים שההמלצות והדיון המקצועי המתנהל בו ישפיעו לטובה על התקציב המוצע.

השנה התמודד פורום קיסריה עם ארבעה נושאים עיקריים:

  1. צמיחה ארוכת טווח בישראל, בראשות פרופ' יוסף זעירא
  2. אי-שוויון ועוני, בראשות ח"כ דן מרידור
  3. הרפורמה בשוק הבריאות, בראשות פרופ' גור עופר
  4. ההמלצות למדיניות מקרו-כלכלית. הפעם התמקד הדיון במתן תמונת מצב ותחזית, במדיניות המוניטרית והפיסקלית, בשוק העבודה ובמדיניות השכר במגזר הציבורי. את הצוות הוביל פרופ' צבי אקשטיין