נייר עמדה

לקראת ההצבעה על "חוק V-15"

| מאת:

לקראת על השינויים בחוק מימון המפלגות ("חוק וי-15"), מצורף מכתב שנשלח מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה לחברי הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת חוקה, הקורא לערוך תיקונים משמעותיים בהצעת החוק.
מנסחי המכתב, יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה וד"ר גיא לוריא, מדגישים כי ניתן וראוי להסדיר את פעילותם של גופים חוץ מפלגתיים בבחירות ולא לאפשר את השחתת תהליך הבחירות באמצעות מימון פרטי בהיקפים ניכרים. על כן, יש להטיל חובת שקיפות על הארגונים החוץ מפלגתיים הפעילים בבחירות ולקבוע בחוק מנגנון שיחייב לשקול בעתיד את הטלת מגבלות נוספות, כמו הגבלת הוצאות.

פלסנר ולוריא, מסבירים במכתבם, שהמגבלות הנוקשות המופיעות בנוסח החוק צריכות לחול על תקרת ההוצאה ולא על גובה התרומות. כך, אמנם תהיה הגבלה על שיעור ההוצאות, אך תפחת ההתערבות הממשלתית בפעילות החברה האזרחית. בהקשר זה, ממחקר משווה שנערך במכון בקרב 25 דמוקרטיות, לא נמצאה דוגמא למדינה המטילה מגבלה על סכום התרומות. לצד זאת, ישנן מספר מועט של דמוקרטיות מבוססות שקבעו תקרת הוצאות (כמו בריטניה וקנדה). הניסיון להטיל את אותה המגבלה על מפלגות המקבלות מימון ציבורי ועל ארגוני החברה האזרחית הממומנים ע"י גורמים פרטיים אינה סבירה ותביא לייבוש בפועל של ערוץ הפעולה האזרחי בבחירות.

הכותבים מציינים במכתבם גם פגמים בהגדרת החוק ביחס למנגנוני האכיפה המוצעים. כך למשל, החוק מאפשר רק למפלגות לפנות לבית המשפט המחוזי, דבר שעלול ליצור מחול שדים פוליטי סביב תביעות הדדיות ואי שוויון בפני גורמים נוספים שלא יורשו לעתור לבית המשפט.

לסיכום, טוענים פלסנר ולוריא, כי מדובר בהצעת חוק המנוסחת באופן קיצוני מחד, אך עמומה בהגדרותיה מאידך, המהווה התנהלות בלתי זהירה מבחינה חוקתית, הפוגעת באופן קשה ושלא לצורך בחופש הביטוי וההתאגדות הפוליטית.

למכתב המלא: לחצו כאן.

לטיוטת סקירה נרחבית מסדרת "הצעה לסדר" של המכון בנושא: לחצו כאן.