חוות דעת

חוות דעת- חוק פסילת הרשימות והמועמדים לכנסת

לקראת הדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט בהצעת החוק המבקשת להקל על פסילת רשימות לכנסת בהתאם לסעיף 7א בחוק יסוד: הכנסת, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לדחות את התיקונים לחוק הקיים הנמצאים על הפרק.

בחוות דעת עליה חתומים פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, הם מתריעים, כי הגדרות החוק החדש מרחיבות את עילות הפסילה של רשימה מריצה לכנסת באופן בלתי מידתי בכך שהן מעבירות את נטל ההוכחה לנאשם עצמו באופן בלתי הוגן.

עוד מסבירים קרמניצר ופוקס, כי ההגדרות המרחיבות המוצעות בחקיקה החדשה, יכולות להביא למצבים אבסורדים. נוסח החקיקה המוצע, מאפשר למשל לפסול "מי שהביע בפומבי תמיכה בפעילות טרור או בלתי חוקית נגד מדינת ישראל או אזרח מאזרחיה בשל היותו אזרח ישראלי". לצורך ההמחשה, אדם שלקח חלק בהפגנה בלתי חוקית נגד ההתנתקות (שהיא פעילות מטעם המדינה), עלול למצוא את עצמו תחת נטל ההוכחה כי אסור אינו פועל נגד המדינה ועלול להיפסל מלרוץ לכנסת.

בסיכום חוות הדעת, כותבים קרמניצר ופוקס כי החוק מבקש להעביר את הנטל אל המתמודד במקרים שבהם אין קשר הגיוני בין המעשה שעשה לבין תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל של ארגון טרור או מדינת אויב. אין כל סיבה להרחיב את סעיף 7א הקובע את העילות לפסילת מתמודדים לכנסת. כוחה של הדמוקרטיה הישראלית הוא בכך שהיא מאפשרת לחברי כנסת המייצגים דעות קיצוניות, מתסיסות ומרגיזות להיבחר. זו תעודת כבוד לדמוקרטיה הישראלית שיש לשמור עליה.

לחוות הדעת המלאה: לחצו כאן.