חוות דעת

מניעת ח"כים להגיש בג"צ: פגיעה בחוק יסוד כבוד האדם

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון בחוק המבקש לאסור על חברי הכנסת לעתור לבג"ץ:
"עתירה לבג"ץ אינה דרך המלך לניהול ההליך הפוליטי אך החוק מהווה פגיעה בזכותו הבסיסית של ח"כ כאזרח במדינה דמוקרטית וסותר את חוקי היסוד"

כותבי חוות הדעת, פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, מסבירים, כי מדובר בהצעה שמבקשת לפגוע בזכות הבסיסית ביותר שלה זכאי כל אזרח - הזכות לעתור לבית המשפט אם הוא סבור כי מתבצעת עבירה על החוק. זכות זו, מוגנת גם מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולכן, לא ניתן לעקוף אותה.

קרמניצר ופוקס, טוענים כי הם מסכימים שעתירה לבג"ץ לא אמורה להיות דרך המלך לניהול ההליך הפוליטי וכי חברי הכנסת אמורים לטעון את טענותיהם במהלך הדיונים במליאה ובוועדות, ולא באמצעות עתירות לבית המשפט. עם זאת, הם טוענים כי "גם אם חבר כנסת לא פעל כך – הנסיון לפגוע בזכות האלמנטרית לגישה לערכאות הוא נסיון נואל ומסוכן" .

עוד מוסיפים החוקרים, כי "במקרים שבהם מתקבלות החלטות המנוגדות לחוק, בית המשפט הוא הגוף היחיד שבסמכותו ויכולתו לפעול. בהקשר זה, הטענה כאילו יש בפניית חברי הכנסת לבג"ץ פגיעה בהפרדת הרשויות, היא חסרת בסיס לחלוטין ואף הפוכה: הפרדת רשויות אין משמעותה הפרדת כוחות, תפקיד בית המשפט הוא לפקח כי איש לא יעמוד מעל לחוק כולל הכנסת עצמה".

קרמניצר ופוקס מסכמים וטוענים כי "מבדיקה ראשונית, אין תקדים בעולם להגבלה ספציפית בחקיקה על חברי פרלמנט מפני הגשת עתירות לבית המשפט העליון ישנן מדינות בהן חברי פרלמנט עושים שימוש בכלי זה באופן תדיר. על בסיס כל זאת, אין ספק כי מדובר בהצעה שיש לדחות ולהסיר מסדר היום".

לחוות הדעת המלאה לחצו כאן