חוות דעת

חוק המואזין: טיפול בחקיקה במקום באכיפה של החוק

לקראת הדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט, בחוק המואזין, קוראים במכון הישראלי לדמוקרטיה לחברי הוועדה להסיר את החוק מסדר היום שכן אין בו כל צורך מעשי. חוקרים במכון מעלים את השאלה, מדוע בכלל סבורים מגישי הצעות החוק שהחוק החדש יאכף, אם לכאורה לא נאכף חוק הרעש עד כה ממילא?

Flash90

פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, מסבירים בחוות דעת שנשלחה לחברי הוועדה, כי מדובר בשתי הצעות חוק המבקשות להחריג לרעה דווקא בתי תפילה מחוק הרעש הסטנדרטי ולהחיל עליהם קריטריונים מחמירים. מדובר בנושא שאינו קשור בחקיקה אלא באכיפה- וככל שבית תפילה מפר את תקנות הרעש הקיימות בחוק, יש לטפל בכך בכלים הקיימים.

החוקרים מעלים את השאלה, מדוע בכלל סבורים מגישי הצעות החוק שהחוק החדש יאכף, אם לכאורה לא נאכף חוק הרעש עד כה ממילא? בהקשר זה יצוין, כי בדיון אמורות לעלות שתי גרסאות של הצעת החוק- האחת כלל אינה מגדירה מהו רעש סביר ועשויה להביא לאכיפה כנגד בתי תפילה, גם אם אלו לא עוברים את סף הרעש הסביר. ואילו ההצעה השנייה אוסרת שימוש בכלי כריזה רק בבתי תפילה בשעות הלילה, אך לא ברור מדוע יש להתנהל ספציפית מול כריזה בבתי תפילה באופן שונה מכריזה בפאב או בבית פרטי.

קרמניצר ופוקס מציינים, כי חופש הדת הוא ערך מוגן בישראל בקרב כלל הדתות ופגיעה בו יכולה להתקיים רק כשיש בכך צורך משמעותי מאוד. להצעת החוק הנוכחית אין כל בסיס רציונאלי, ואין מנוס מההבנה שכל תכליתה היא פגיעה ברגשות המוסלמים החיים בישראל. זהו שימוש שלא לצורך בחקיקה, לבעיה שהיא בתחום האכיפה והמנהל. זהו אקט פסול שכל תכליתו היא להביא לעימות בין ערבים ליהודים בישראל.