חוות דעת

תיקון לחוק החסינות - פסול ולא מוצדק

ההצעה לשינוי חוק חסינות לחברי הכנסת היא הצעה פרסונלית שנועדה להיטיב באופן ספציפי עם ראש הממשלה ונבחרי ציבור נוספים החשודים בפלילים. ההצעה היא ניסיון לחזור למצב שבו החתול שומר על השמנת; משדרת מסר חריף של זלזול בשלטון החוק ומנוגדת למגמה המקובלת במדינות דמוקרטיות

Flash 90

מיד עם השבעת הכנסת שבה ועולה היוזמה לשנות את חוק חסינות חברי הכנסת לנוסח שהיה נהוג עד שנת 2005, לפיו עומדת לחברי הכנסת חסינות דיונית אוטומטית מפני העמדה לדין, אלא אם תוסר לאחר בקשת היועץ המשפטי לממשלה ובהחלטת ועדת הכנסת והמליאה.

בחוות דעת שנשלחה היום (ב') קוראים במכון הישראלי לדמוקרטיה לחברי הכנסת להתנגד להצעת החוק של ח"כ מיקי זוהר היות ומדובר בהצעת חוק פרסונלית, שנועדה להטיב עם ראש הממשלה וחברי כנסת נוספים החשודים בפלילים, ללא שום צידוק ענייני. מעבר להיותה פרסונלית היא גם צופה פני עבר, בנסותה להתערב בהליך שיפוטי שיצא לדרך.

מחברי חוות הדעת, פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר עמיר פוקס וד"ר אסף שפירא, מציינים כי לא נוצר צורך אמיתי בתיקון החקיקה, שהוכח בעבר כמהלך אבסורדי, לפיו הכנסת מנסה להגן על חבריה משיקולים פוליטיים גרידא. עובדה היא כי עד היום מעולם לא הוענקה חסינות לפי החוק בנוסחו החדש.

עוד כותבים מחברי חוות הדעת: "הצעת החוק פוגעת פגיעה קשה בעיקרון השוויון בפני החוק, והמסר שלו לאזרחים הוא שהכנסת אינה מכבדת את חוקיה עצמה. כאשר מבקשים לפגוע בערך בסיסי ויסודי כערך השוויון יש להקפיד שהפגיעה תהא מוצדקת ועניינית, בהיקף המצומצם ביותר, ויש להיזהר משנה זהירות מפני שימוש בו לרעה".

זאת ועוד, ההצעה מנוגדת למגמת הצמצום העולמית בהענקת חסינות דיונית, המאפיינת מדינות דמוקרטיות בעשרות השנים האחרונות. כך, למשל, בשנות ה-90 הוגבלה החסינות הדיונית בצרפת ובאיטליה, והיא אינה כוללת עוד הגנה מפני חקירה והעמדה לדין. בסלובקיה צומצמה החסינות באופן גורף עוד יותר ב-2012, ועתה היא כוללת בעיקר הגנה ממעצר לפני משפט. באופן כללי, במדינות רבות החסינות הדיונית מצטמצמת יותר ויותר לעניינים הנוגעים ישירות לעבודת חבר הפרלמנט.

לסיום מציינים חוקרי המכון כי "חוק החסינות מבקש לחזור למצב שבו החתול שומר על השמנת וכי חברי הכנסת מבקשים להשתמש בכנסת כעיר מקלט לעבריינים. זהו מסר שפוגע באמון הציבור במדינה, בחוק ובכבוד כלפיו, ועלול לעודד עבריינות".

חסינות דיונית של חברי פרלמנט: טבלה השוואתית

מדינה סוג החסינות הערות
בריטניה המודל הבריטי: חסינות דיונית מצומצמת הגנה על חברי הפרלמנט רק מפני מעצר או מאסר בשל תביעה אזרחית
אוסטרליה המודל הבריטי  
קנדה המודל הבריטי  
ארה"ב המודל הבריטי – מצומצם אף יותר הגנה רק מפני מעצר בבניין הפרלמנט או בדרך אליו
הולנד אין חסינות דיונית  
מדינות אירופה המודל הצרפתי: חסינות דיונית נרחבת-יחסית, המונעת ביצוע הליכים משטרתיים ומשפטיים נגד חברי פרלמנט, גם בהליכים שאינם קשורים לעבודתם הפרלמנטרית, אלא אם החסינות הוסרה (לרוב על ידי הפרלמנט)  
צרפת מודל צרפתי חלקי: החסינות הדיונית חלה רק על מעצר ומאסר של חברי פרלמנט, אך לא מונעת את חקירתם או העמדתם לדין החסינות מפני מאסר מתבטלת לאחר הרשעה של חבר פרלמנט בפסק דין סופי
אינה כוללת הגנה מפני חקירה והעמדה לדין
איטליה מודל צרפתי חלקי: החסינות הדיונית חלה רק על מעצר ומאסר של חברי פרלמנט, אך לא מונעת את חקירתם או העמדתם לדין החסינות מפני מאסר מתבטלת לאחר הרשעה של חבר פרלמנט בפסק דין סופי
אינה כוללת עוד הגנה מפני חקירה והעמדה לדין
סלובקיה החסינות צומצמה בעיקר להגנה ממעצר  
שבדיה החסינות אינה חלה במקרה של חשד לביצוע עבירות חמורות (מעל שנתיים מאסר)  
קפריסין החסינות אינה חלה במקרה של חשד לביצוע עבירות חמורות (מעל חמש שנות מאסר)  
גרמניה חסינות דיונית נרחבת, בפועל היא מוסרת תמיד