חוות דעת

העברת המידע על מתחסנים- פגיעה קשה בליבת הזכות לפרטיות

העברת פרטי מתחסנים לרשויות המקומיות ולמשרד החינוך תפגע קשות בליבת הזכות לפרטיות. מניסיון העבר, הגופים הללו אינם מצטיינים באבטחת מאגרי המידע המצויים כבר עתה ברשותם

Shutterstock

חוקרות המכון הישראלי לדמוקרטיה העבירו למשנה ליועמ"ש רז נזרי ולראש הרשות לפרטיות חוות דעת בנוגע לתזכיר החוק המאפשר העברת המידע על מתחסנים ממשרד הבריאות לרשויות המקומיות ולמשרד החינוך, לפיה  "התזכיר מהווה פגיעה קשה בליבת הזכות לפרטיות, באופן לא מידתי החורג מכל תפיסה רפואית מקובלת. במידה רבה, רשויות ציבוריות ומשרדי ממשלה שונים מבקשים להפוך את המאגר למטבע סחיר".

בפתח הדברים, מדגישות כותבות חוות הדעת, ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר ועו"ד רחל ארידור הרשקוביץ, כי הן "תומכות בכל לבן במתן חיסונים, וסבורות כי מוצדק מאמץ נרחב מצד המדינה לשם עידוד ותימרוץ התחסנות נרחבת. עם זאת, חשוב לשמור במהלך זה על זכויות יסוד, ובמידה שנחוץ לפגוע בהם - על הגבולות המידתיים של פגיעה כזו. לצד זאת, שימוש באמצעים פוגעניים עלול לגרום לקבוצות מסוימות ולפרטים "להתחפר" בתוך עמדותיהם המוקדמות".

החוקרות מציינות כי "היקף המידע המועבר רחב מכפי הצורך וכולל גם מי שקיבל רק מנה ראשונה של החיסון ומי שכבר התחסן. לא זאת בלבד אלא שרשימת 'מורשי הגישה למידע' רחבה יתר על המידה, בשעה שניסיון העבר מלמד שמשרד החינוך והרשויות המקומיות אינם מצטיינים, בלשון המעטה, באבטחת המידע של מאגרי המידע המצויים כבר עתה ברשותם, ואין סיבה להאמין שבמקרה הזה המצב יהיה שונה".

יתרה מזאת, "הצעת החוק אינה מתמודדת עם החשש המוצדק מפני שימושים נוספים וזרים במאגר המידע, למשל למטרות מסחריות או פוליטיות. זאת בשעה שלצורך עידוד חיסונים אין הכרח להעביר נתונים מזוהים ודי בהעברת נתונים אגרגטיביים".

באשר למאגר המידע המדובר, "הוא כולל מידע על נבדקים לנגיף הקורונה, מתחסנים ואלו שלא התחסנו. מדובר במידע מזהה מלא ומידע רפואי רגיש ברמה הגבוהה ביותר, ואין אפשרות להתמים אותו או להחזיקו באופן אגרגטיבי, מאחר ולפי תכלית התזכיר יש צורך בקישור בין זהותו של אדם למידע הרפואי הרגיש.

אף שהכותבות סבורות כי אין לקבל את תזכיר החוק במתכונתו הנוכחית, בכל מקרה יש לקבוע בתזכיר הצעת החוק שורה של תיקונים:

  • על מנכ"ל משרד הבריאות לנמק מדוע להעביר את המאגר לגופים שונים, ולפרסם זאת שבוע לפני העברת המאגר כדי לאפשר לערער על ההחלטה.
  • יש לעגן בהצעת החוק כי מאגר המידע יועבר רק לאחר שהרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים חיוותה את דעתה, וכן לאחר שמערך הסייבר הלאומי אישר את יכולת האבטחה של הגוף הספציפי שאמור לקבל את המאגר.
  • יש לצמצמם את העברת המידע המותרת בתזכיר, למידע על מי שלא התחסן בלבד יש לקבוע להגדיר מראש את בעלי התפקידים שיוסמכו לעשות שימוש במידע
  • יש לאסור על הצלבת המאגר עם כל סוג של מידע נוסף