חוות דעת

יש לסיים את מצב החירום התמידי

| מאת:

על אף ההכרה בכך שהמדינה אינה נמצאת במצב חירום קיצוני המצדיק הכרזה קבועה זו, ההכרזה על מצב חירום מוארכת על ידי הכנסת מדי שנה. הגיעה העת להביא לסיומה, על ידי הצבת מועדים מחייבים לסיום הליכי החקיקה הדרושים

Flash 90

לקראת הדיון בהצעת הממשלה לחזור ולהכריז על מצב חירום בוועדת חוץ וביטחון, המכון הישראלי לדמוקרטיה העביר ליו"ר הוועדה, חוות דעת הקוראת להביא את ההכרזה המתמדת על מצב חירום לסיומה. זאת, על ידי הצבת מועדים מחייבים לסיום הליכי החקיקה הדרושים, שלאחריהם מצב החירום לא יוארך עוד.

החוקרת, עו"ד לילה מרגלית, מציינת כי "אחת האנומליות של המשפט החוקתי הישראלי היא שבישראל מוכרז מצב חירום מתמיד מאז קום המדינה. על אף ההכרה בכך שכבר אין המדינה נמצאת במצב חירום קיצוני המצדיק הכרזה קבועה זו, היא מוארכת על ידי הכנסת מדי שנה, בעיקר משום שעדיין ישנה חקיקה רבה שתחולתה תלויה בה".

לדבריה, "הכרזה זו גם מעניקה לממשלה את הסמכות הקיצונית להתקין תקנות שעת חירום (תקש"ח) הגוברות על חקיקה ראשית של הכנסת. עד פרוץ משבר הקורונה, נעשה שימוש מועט מאד בסמכות זו, אך משבר הקורונה חשף את הבעייתיות העמוקה הטמונה ב"צ'ק הפתוח" שהיא מעניקה לממשלה". עו"ד מרגלית הדגישה כי "כבר חודשים ארוכים שיש מסגרת חוקית (חוק הקורונה) לטיפול במשבר הקורונה, ואם יהיה צורך יוכלו להאריך את תוקפה, ואילו במקרה שלפנינו מדובר בהכרזה הביטחונית המתמדת על מצב חירום".