חוות דעת

עצמאות התביעה המשטרתית

| מאת:

רבים יהיו מופתעים לשמוע, שהפרקליטות איננה הגוף שמנהל את רוב האישומים הפליליים בישראל. תואר זה שמור לחטיבת התביעות של המשטרה, אשר מגישה כ-87% מן התביעות הפליליות בישראל. הוראת השעה המסדירה את חלוקת העבודה בין המשטרה לפרקליטות, תפוג בקרוב. האם אין מקום להפסיק את הכפיפות של התביעה המשטרתית למשטרה ולאחד את התביעה המשטרתית עם הפרקליטות?

רבים יהיו מופתעים לשמוע, שהפרקליטות איננה הגוף שמנהל את רוב האישומים הפליליים בישראל. תואר זה שמור לחטיבת התביעות של המשטרה, אשר מגישה כ-87% מן התביעות הפליליות בישראל. חלוקת העבודה בין הפרקליטות לבין התביעה המשטרתית קבועה כיום בהוראת שעה שתוקפה יפוג בנובמבר הקרוב. זהו זמן טוב לשוב ולשאול, האם אין מקום להפסיק את הכפיפות של התביעה המשטרתית למשטרה ולאחד את התביעה המשטרתית עם הפרקליטות?

בשנת 2001 החליטה הממשלה כי איחוד התביעה המשטרתית והפרקליטות, תוך הפרדה בין הגוף התובע לגוף החוקר, הוא הדגם הרצוי אותו יש לאמץ. זוהי החלטה שהתקבלה לאחר תהליכים סדורים של לימוד הנושא תוך שיתוף הציבור, הן בדרגים הניהוליים-מקצועיים והן בדרגים הפוליטיים. למרות זאת, ועל אף שחלפו מאז החלטת הממשלה שתים עשרה שנים, החלטת הממשלה לא מומשה.

אנו סבורים שיש מקום להביא לסיום את העיכובים הרבים ולקדם את הפרדת התביעה המשטרתית מן המשטרה.

הורידו את חוות הדעת שנשלחה לח"כ דוד רותם, יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת