חוות דעת

החוק למניעת הטבות מס מארגוני זכויות אדם

לקראת הדיון בהצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה, המבקשת להחריג את הפטור ממסים על תרומות מעמותות "הפועלות נגד ישראל בעולם על ידי תמיכה בחרם או העמדה לדין של ישראלים" או לעמותות ש"אינן פועלות למען ישראלים או יהודי התפוצות", נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לשרים להתנגד להצעה.

כותבי חוות הדעת, פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, מציינים בפתח הדברים, כי חרף התנגדותם לפעילות נגד המדינה, מדובר בחקיקה עם הגדרה עמומה בעלת אלמנט פוליטי מובהק שכן השאלה מי פוגע ומה פוגע במדינה נתונה לוויכוח ציבורי. כך למשל, נשאלת השאלה האם עמותה החושפת מקרים של ביצוע פשעי מלחמה נגד ישראל פוגעת בה או פועלת לשמור על מוסריותה ומונעת ממנה להיגרר להעמדה לדין בערכאות בינלאומיות?

הצעת החוק מבקשת גם לפגוע בתמיכה הכספית בעמותות שעיקר עיסוקן אינו באזרחי ישראל או יהודי התפוצות כמו הארגונים הפועלים למען מבקשי המקלט או העובדים הזרים בישראל. על כך נכתב בחוות הדעת, כי בסעיף זה מצוי פגם מוסרי קשה. הוא מבקש לפגוע בעמותות העוסקות בזכויותיהם של בני אדם הנמצאים בתחתית הסולם החברתי וזאת דווקא משום שהם לא נהנים מהזכויות המלאות להן זוכים אזרחים ישראלים בניגוד גמור לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מדובר בלא פחות מפגיעה בכבשת הרש. זאת מבלי לדבר על הפגיעה הפוטנציאלית בעמותות הפועלות למען מטרות הומניסטיות מחוץ לישראל כדוגמת אלו הפועלות למען הילדים הסורים. אם תתקבל ההצעה, היא תשלח מסר כאילו דווקא מדינת ישראל היא אי מנותק מן העולם וממשפחת זכויות האדם הפועלת למען כל אדם שנברא בצלם.

קרמניצר ופוקס מוסיפים, כי מדובר בעוד הצעה בשורה של הצעות המבקשות לפגוע בארגוני זכויות האדם הפועלים בישראל. במקום לראות בארגונים אלו כארגונים ישראלים שהמדינה גאה בפעילותם, בעצם קיומים ובביקורת שהם מקיימים על פעולות השלטון, היא פועלת לפגיעה בהם. בכך, המדינה אף פוגעת בלגיטימציה שלה מול פורומים בינלאומיים ומדינות העולם בהצגתה כמדינה דמוקרטית המכבדת את המשפט הבינלאומי ואת המיעוטים החיים בתוכה.

לחוות הדעת המלאה: לחצו כאן.