חוות דעת

קנסות לנעדרים מוועדות הכנסת

| מאת:

לקראת הדיון בוועדת הכנסת בהצעה לשנות את חוק יסוד הכנסת, כך שמוזמנים לוועדות הכנסת שלא יתייצבו או לא ימסרו מידע למרות שנתבקשו לעשות כן, יקנסו. חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לאמץ את התיקון לחוק אך רק עבור עובדי ציבור.

בחוות הדעת שנכתבה על ידי ד"ר חן פרידברג מהתכנית לרפורמות פוליטיות במכון, נכתב כי ועדות הכנסת הקבועות הן כלי הפיקוח החשוב והעיקרי שעומד לרשת הכנסת ולפיכך, יש להעמיד לרשותן את הכלים הטובים ביותר. לכן, נכון להרחיב את סמכויות הוועדות לזמן כל נושא משרה או ממלא תפקיד ברשות המבצעת ולקנוס אותם במידה שלא יתייצבו ללא סיבה מוצדקת, בדומה למתנהל כבר כיום בוועדה לביקורת המדינה.

עם זאת, מציינת פרידברג, כי החלת חובת התייצבות על גופים או גורמים פרטיים כפי שמוצע כעת, תהפוך את הכנסת למעין גוף שיפוטי ולכך יש להתנגד. מצב זה הינו בעייתי מבחינת עיקרון הפרדת הרשויות ואף אינו קיים במדינות אחרות המקיימות משטר פרלמנטרי בדומה לישראל.