סדרת "סקר בקטנה"

סקר היועצים הפרלמנטריים

מה חושבים היועצים הפרלמנטריים על עבודת חברי הכנסת?

במסגרת מאמצי המכון לשיפור עבודת הכנסת ותמיכה ביוזמות השונות בנושא, ביניהן: יוזמת יו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין והשרים איילת שקד ויריב לוין; יוזמת יו"ר ועדת הכנסת, ח"כ יואב קיש, והיוזמה המתהווה במסגרת השדולה לשיפור עבודת הכנסת, בראשות ח"כ אלעזר שטרן, ערכנו סקר בקרב היועצים הפרלמנטריים בכנסת, כדי לבחון מה הם חושבים על עבודת הכנסת ועל אפקטיביות הכלים העומדים לרשותם.

בסקר, עליו ענו 40 לשכות ח"כים מתוך 91, נמצא כי 92% מהיועצים הפרלמנטריים סבורים שחברי הכנסת אינם מגיעים מוכנים לדיוני הוועדות בהן הם חברים, וכי הכנסת אינה מצליחה לפקח היטב על הממשלה (95%).
עם זאת, רוב היועצים סבורים שחבר הכנסת איתו הם עובדים, משקיע זמן מתאים בהכנה לישיבות הוועדות והמליאה (75% ו-72% בהתאמה). 65% מהיועצים סבורים שחבר הכנסת איתו הם עובדים משקיע זמן מתאים בפגישות הנוגעות לעבודה הפרלמנטרית המקצועית, בפעילות מפלגתית (57%), בהופעות באירועים ציבוריים (67%) ובפעילות תקשורתית (55%).

חברי הכנסת מגיעים מוכנים לוועדות?

מבחינת עבודת הכנסת השוטפת, רוב היועצים (57%) דיווחו כי הם משקיעים למעלה מ- 10 שעות בכתיבת כל הצעת חוק, רובם (67.5%) גם סבורים שחברי הכנסת עובדים קשה ומבצעים את תפקידם.
בנוגע לשאלה האם יש להגדיל את מספר חברי הכנסת ל- 150 היועצים הפרלמנטריים חצויים. כך גם בשאלה האם הצוות האישי של חברי הכנסת מספיק למילוי המשימות הנדרשות מהם- 50% סבורים שהצוות מתאים בגודלו ו-50% סבורים שהוא קטן מדי.

בנוגע לכלי הפיקוח של חברי הכנסת על הממשלה, הכלי היעיל ביותר מבחינת היועצים הפרלמנטריים הוא מחקרי המ.מ.מ.
65% מהיועצים טענו כי מדובר בכלי יעיל לפיקוח על הממשלה, בעוד ש- 62% ציינו לטובה את דיוני הוועדות בנושאים שבאחריות משרדי הממשלה, 60% מצאו את שעת השאלות שהונהגה לאחרונה מחדש כיעילה, 47% סבורים ששאילתות הן כלי פיקוח יעיל, ורק 32% סבורים שדיוני התקציב מהווים אמצעי פיקוח יעיל על עבודת הממשלה.

מהסקר עולה גם, כי כמעט כל היועצים (97%) סבורים שהתקשורת מסקרת את הכנסת באופן לא הוגן ומתמקדת ברכילות ובמקרים חריגים.
למרות ש- 45% מהיועצים דיווחו כי במושב האחרון הם הגישו למעלה מ- 10 שאילתות, ו- 22% הגישו בין 5-10 שאילתות, רובם (57%) דיווחו שרק מעט מהשאילתות נענות בזמן הקבוע בתקנון.
17% ציינו שאף אחת מהשאילתות שהגישו לא נענתה בזמן.

סיקור התקשורת

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה: "התוצאות אינן מפתיעות אבל ממחישות את העובדה שכנסת ישראל איננה מבצעת את תפקידה כרשות השלטונית שנועדה לפקח על עבודת הממשלה ומבלי שנקטין את מספר הוועדות, ונעבה את הצוות המקצועי, לא ניתן יהיה לצפות לשינוי יסודי במצב הנוכחי. אלא שגם בהיעדר השינוי המבני הנדרש, על חברי הכנסת למצוא את הדרך להגיע מוכנים לדיוני הוועדות, בהם הם בוחרים להשתתף. שכן, ברור שיש קשר ישיר וחיובי בין מעמד הכנסת ובין המקצוענות שמפגינים הח"כים בדיונים השונים".


הסקר נערך על ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה, בין התאריכים 14 במרץ עד ה-1 באפריל, הסקר נשלח ליועצים של 91 חברי כנסת שאינם שרים או סגני שרים ושיש להם יועצים פרלמנטריים.

לסקר היועצים הפרלמנטריים המלא