חוות דעת

חוק העדפת יוצאי צבא בקבלה לעבודה

לקראת ישיבת ועדת שרים לחקיקה, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה המבקשת מהשרים להתנגד להצעת החוק המבקשת לתעדף יוצאי צבא בקבלה לעבודה של ח"כ ענת ברקו.

לפי חוקרי המכון, פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר עמיר פוקס ועו"ד טליה שטיינר, אין ספק כי יש לאפשר תגמול ופיצוי הולם לחיילים על שירותם, אך הדבר לא יכול לבוא על חשבון אוכלוסיות שהצבא פוטר משירות באופן ממוסד כגון חרדים, ערבים ובעלי מוגבלויות. החוקרים אף מצביעים על כך שחוק זה, מנוגד לחלוטין למגמה של ניסיון לשלב דווקא את אוכלוסיות אלו בשוק התעסוקה.

כותבי חוות הדעת, מדגישים כי המשוואה לפיה התמיכה בחוק היא תמיכה במשרתים והתנגדות הינה ההיפך מכך היא משוואה פופוליסטית והשאלה שעל המחוקקים לשים לפתחם היא מהי הדרך הנאותה לתגמל משרתים מבלי להפלות לרעה קבוצות אחרות?

עוד גורסים החוקרים כי אין להתעלם מכך שההצעה אינה באה בוואקום וכבר כיום ישנם חוקים רבים הנותנים תיעדוף למשרתים. לכן, אם סבורים המחוקקים כי הטבות אלו אינן מספקות, יש לקיים בחינה כוללת של ההטבות הנדרשות ולא לפתוח במירוץ חקיקה פרטית שבו כל ח"כ יבקש לעשות הון פוליטי על ידי "תמיכה בחיילים". יש לבחון מהן ההטבות הנדרשות באמצעות מחקר כולל בנושא שנעדר לחלוטין מדברי ההסבר בהצעה הנוכחית.

החוקרים מציינים, כי בדין הישראלי קיימים שני סוגים של העדפה מתקנת- כזו המיועדת לרפא עוולה היסטורית של אפליה וכזו המיועדת להביא לידי ייצוג הולם של קבוצות האוכלוסיה. במקרה זה מדובר על מצב הפוך שבו הרוב מופלה לטובה מהמיעוט.

לכן, מסכמים הכותבים, הצעה זו הינה בגדר פגיעה דווקא באוכלוסיות אותן מנסה הממשלה לשלב בשוק התעסוקה, היא אינה נסמכת על שום תשתית עובדתית של צורך בתיקון ומנוגדת לעיקרון השוויון. את הפיצוי והתגמול לחיילים על שירותם יש לעשות באופן מתכלל ופוזיטיבי ולא על ידי פגיעה באלו שהמדינה פטרה מהשירות באופן ממוסד.

לחצו כאן להורדת חוות הדעת המלאה


התמונה באדיבות Shutterstock