להורדת התמונה

ד"ר טליה שטיינר

לשעבר מנהלת התכנית למידתיות בקבלת החלטות שלטוניות

עו“ד שטיינר היא בעלת תואר שני במשפטים מאוניברסיטת הרווארד ודוקטורנטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. 

תחומי מומחיות:

מאבק באפליה והגברת השוויון בשוק העבודה, ייצוג הולם בשירות הציבורי, משפט ציבורי, הביקורת השיפוטית והדיאלוג בין בית המשפט העליון לכנסת, מידתיות, שיקולים של זכויות אדם בתהליכי גיבוש מדיניות.

מאמרים ספרים

פרסומים אחרונים מאת ד"ר טליה שטיינר

ספרים מאת ד"ר טליה שטיינר