להורדת התמונה

עו"ד טליה שטיינר

מנהלת התכנית למידתיות בקבלת החלטות שלטוניות

עו“ד שטיינר היא בעלת תואר שני במשפטים מאוניברסיטת הרווארד ודוקטורנטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. 

תחומי מומחיות:

מאבק באפליה והגברת השוויון בשוק העבודה, ייצוג הולם בשירות הציבורי, משפט ציבורי, הביקורת השיפוטית והדיאלוג בין בית המשפט העליון לכנסת, מידתיות, שיקולים של זכויות אדם בתהליכי גיבוש מדיניות.

פרסומים אחרונים