חוות דעת

מינוי משנים למנכ"לים - פגיעה במשילות

| מאת:

"פגיעה במשילות וברפורמה בשירות המדינה; צעד פסול משפטית שחייב לעבור חקיקה בכנסת ולא בהחלטת ממשלה"

לקראת הדיון הצפוי מחר בממשלה על הוספת משנים למנכ"לים במשרדי הממשלה באמצעות מנגנון מינוי בשליטת הדרג הפוליטי, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לשרים להתנגד להצעה.

בחוות דעת שנשלחה על ידי חוקר המכון הישראלי לדמוקרטיה, ד"ר אסף שפירא, אשר מאגדת ניירות עמדה ומחקרים שנערכו בנושא במכון, נאמר כי מדובר בהליך שיפגע באתוס של השירות הציבורי בישראל.

חוות הדעת מעלה שלוש בעיות מרכזיות ברפורמה המוצעת:

ראשית, כפי שהצביע מחקר שערך במכון פרופ' מומי דהן, הוספת מינויים פוליטיים מקטינה את האפקטיביות של השירות הציבורי ומערערת את סדרי ויחסי העבודה בתוך המשרדים על ידי "עקיפת" הדרג המקצועי. כמו כן, בעשורים האחרונים נערכות בחירות בישראל בכל כשנתיים וחצי וקצב תחלופת השרים אף גבוה מכך (ולראיה בכשליש ממשרדי הממשלה בקדנציה הנוכחית כבר הוחלף לפחות שר אחד). לכן, עלול להיווצר מצב של הכנסת פונקציה בכירה למערכת שתוחלף בכל תקופה קצרה, מה שיגרום לחוסר יציבות במערכת.

שנית, מבחינה משפטית, יש לראות את ההצעה כחלק מניסיון לשינוי חוקתי משמעותי שישנה את אופיו של שירות המדינה. בחינה מעמיקה שבוצעה על ידי פרופ' מרדכי קרמניצר ונדיב מרדכי מהמכון מצאה, כי מהלך שכזה מנוגד לחוק שירות המדינה. שינוי בחוק חייב להתבצע בהליך של חקיקה ראשית בכנסת ולא כהחלטת ממשלה ולכן, קיימת אפשרות שהמהלך יפסל במסגרת הליכים משפטיים.

לבסוף, ההצעה מנוגדת לרפורמה המתבצעת בימים אלו בשירות הציבורי, אשר במסגרתה נאמר בפירוש, כי "יש להימנע מהרחבת מספר משרות האמון בדרג המקצועי הבכיר בשירות המדינה" וכי יש לחזק את מקצועיותו וכן אלמנטים נוספים בו כמו הגמישות בניהול כח האדם וקציבת קדנציות לבכירים.

נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה יוחנן פלסנר, מציין, כי "מפליא ומאכזב שדווקא בתקופה בה צפים ועולים חשדות רבים לפגיעה בטוהר המידות בקרב בכירים במערכת הפוליטית ובסביבתם, מקודמות יוזמות המבקשות להחליש את השירות הציבורי ולפגוע באתוס המקצועי שלו. תוספת של עשרות מינויים פוליטים בתפקידים בכירים אינה הפתרון לקשיי המשילות. דרך המלך לחיזוק שירות המדינה עוברת בהמשך הטמעת הרפורמה בשירות המדינה כך שהגמישות הניהולית תתחזק לצד שיפור באיכות הדרג המקצועי והגנה על שומרי הסף".