חוות דעת

חוק ההפרדה בקמפוסים

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת ההצבעה על חוק ההפרדה בקמפוסים: "הצעה דרמטית שעשויה להשליך לא רק על האקדמיה אלא על כלל המרחב הציבורי בישראל"

במכון הישראלי לדמוקרטיה, קוראים לחברי ועדת השרים לענייני חקיקה, להתנגד להצעת החוק שתעלה לדיון ביום א' (3.12.17), המבקשת לאפשר לכל מוסד אקדמי לפתוח תכניות בהפרדה מגדרית ללא הגבלה אמתית.

חוות דעת שכתבו חוקרי המכון, פרופ' ידידיה שטרן וד"ר גלעד מלאך, מציגה את הסכנה בהעברת הסמכות להקמת תכניות בהפרדה מגזרית למוסדות, בכך שהיא עלולה להרחיב תופעות של הפרדה שלא לצורך וכן עלולה להיות תקדים למהלכים דרמטיים דומים בתחומים כמו תחבורה ציבורית, שירותים בקופות חולים ואפילו במרחב הציבורי עצמו ברחובות שכונות בעלות אופי חרדי.

עוד מסבירים החוקרים, כי העברת הסמכות בנושא מהמועצה להשכלה גבוהה, הרואה את התמונה הרחבה ומאסדרת את כלל הצרכים של המערכת למוסדות עצמם, תהיה פגיעה ואף התערבות פוליטית בנושאים שבסמכות הגוף המקצועי. בשנים האחרונות, קיבלה המועצה להשכלה גבוהה החלטות קשות אך מדודות המאזנות בין צרכי החברה הכללית לצרכי החברה החרדית. במסגרת זו, הציבה המל"ג כללים ברורים שמאפשרים הפרדה רק במקום שבו היא הכרחית ופגיעתה מינימלית- בתכניות ספציפיות לתארים ראשונים ובמכינות.

העברת הסמכויות מהמל"ג למוסדות, תפגע גם באיזון העדין המתקיים בין עקרונות הפתיחות והפלורליזם לבין הצורך בשילוב האוכלוסיה החרדית באקדמיה ובשוק העבודה והיא עשויה אף להביא להדרה יותר ספציפית של בני מגזר ספציפי (ספרדי או חסידי למשל) ממוסדות לימוד מסוימים. החקיקה, עשויה אף להביא אוכלוסיות שכיום יכולות ללמוד שלא בהפרדה, ללמוד במסגרות אלו מתוך נוחות שאינה קשורה בצרכים דתיים או תרבותיים.

לסיכום, מציינים החוקרים, מדובר בהצעה שתביא ללקיחת סמכויות מהגוף המקצועי על ידי הדרג הפוליטי, שתפגע בערכי הפלורליזם והשוויון ובמהלך הכולל והעדין לשילוב חרדים בהשכלה הגבוהה מחד, תוך שמירה על ערכי יסוד ומצוינות אקדמית מאידך.