חוות דעת

חוק הג'ובים חוזר

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון בחוק שיאפשר הרחבת המינויים הפוליטיים במשרדי הממשלה: "הכנסת נגד ההמלצות של עצמה: מהלך שנעשה בניגוד להמלצות צוות ממשלתי ובניגוד לדו"ח ועדה מיוחדת שעסקה בשירות המדינה"

לקראת הדיון הצפוי מחר (א') בוועדת השרים לענייני חקיקה בהצעה המבקשת למנות משנים למנכ"לים ללא חובת מכרזים, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת להתנגד להצעה.

חוקרי המכון, פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר אסף שפירא וד"ר גיא לוריא, כותבים בחוות הדעת, כי פוליטיזציה בשירות המדינה מנוגדת לאתוס המקצועי כשירות ציבורי מקצועי ובלתי תלוי. הרחבת המינויים הפוליטיים, תפגע במקצועיות שירות המדינה ובהיותו חלק בלתי נפרד ממערכת האיזונים והבלמים בדמוקרטיה.

בהקשר זה במחקרים שנערכו לאורך השנים נמצא כי מינוי המתבסס על כישורים מקצועיים באמצעות מכרזים, מגדיל את אפקטיביות המגזר הממשלתי. מינוי פוליטי ללא הליך תחרותי, יוצר תקדים של "מסלול עוקף" שירות ציבורי מקצועי, באופן שעשוי לפגוע באיכותו. כל זאת בניגוד לרפורמה המתבצעת בשירות הציבורי בשנים האחרונות ביוזמת הממשלה עצמה. ועדה מיוחדת שדנה ברפורמה בכנסת לפני כשנתיים אף קבעה, כי "יש להימנע מהרחבת משרות האמון בדרג המקצועי הבכיר בשירות המדינה".

החוקרים מוסיפים, כי ההצעה המדוברת עשויה לפגוע בשירות המדינה אף יותר מהחלטת הממשלה שעסקה בנושא זה, אשר נמצאת בהליך משפטי. זאת משום שהיא חלה על כלל משרדי הממשלה ואין בה אפילו תנאי סף מינימאליים או הגבלת סמכותם של המשנים למנכ"לים המיועדים.

לבסוף, מסבירים קרמניצר, שפירא ולוריא, כי תיקון כה משמעותית בחוק שירות המדינה, ראוי שייעשה בחקיקה ממשלתית, בתהליך ארוך ומוסדר, ולא כדרך "לעקוף" את העיכוב שנגרם בשל העתירה לבג"ץ בנושא החלטת הממשלה.