חוות דעת

החוק להשתקת ארגוני חברה אזרחית במערכת החינוך

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון בחוק שוברים שתיקה: "יאפשר שיקול דעת כמעט בלתי מוגבל לכל שר חינוך, מימין ומשמאל, מי יוכל להיכנס לבתי הספר"

flash90

לקראת הדיון שיתקיים בוועדת החינוך ב"חוק שוברים שתיקה", המבקש להסמיך את שר החינוך למנוע כל פעילות במוסד חינוך המועברת על ידי ארגונים חיצוניים שאופיים "חותר תחת מטרות החינוך", נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לגנוז את החוק.

פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, מציינים בחוות הדעת, כי לא ברור הקשר הרציונלי בין מטרת החקיקה- למנוע פגיעה באמון בצה"ל, לבין הפעולה שבה מבקש לנקוט שר החינוך- למנוע מארגונים להופיע בפני תלמידים. צה"ל הינו המוסד שזוכה לאמון הרב ביותר באופן עקבי בחברה הישראלית לפי כל המדדים והאמון בו לא ירד בשנים האחרונות. לא מן הנמנע, כי דווקא מניעת הזמנתם של גופים ביקורתיים וסתימת פיות, תפגע במעמדו.

בין מטרות החינוך ששר החינוך רשאי למנוע לפיהן מארגונים להופיע במוסדות חינוכיים, נמנות גם: "הנחת יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירה על החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני האדם ובין העמים". כך למעשה, מתן הכוח לשר החינוך למנוע הופעה של ארגונים הסותרים מטרות אלו, עשוי לאפשר לכל שר חינוך למנוע כמעט מכל ארגון להופיע בפני בתי ספר. מדובר בהצעה המאפשרת לכל שר חינוך שיקול דעת כמעט בלתי מוגבל.

החוקרים מוסיפים, כי דווקא בעידן הדיגיטלי, השתקה של ארגונים, עשויה להביא ליותר תשומת לב כלפיהם מצד התלמידים וכי כוחה של הדמוקרטיה הישראלית ומערכת החינוך שלה הוא דווקא בכך שהיא מאפשרת לאנשים בעלי דעות שונות, המאתגרות את השיח, להשמיע את דעתם. זאת כמובן בהינתן שיקול דעת שניתן למנהלי בית הספר.