חוות דעת

שמירת פרטיות הפונה למוקד חירום

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון בחוק שיאפשר שמירת מידע על מיקום המתקשרים למוקדי חירום: "לצמצם את האפשרות לשמור פרטי מיקום של אזרחים לאורך זמן כשאין מדובר בצורך מבצעי"

Flash90

לקראת הדיון הצפוי מחר (ג') בוועדת חוקה, בהצעת החוק שמבקשת לאפשר למשטרה לשמור נתונים של הפונים למוקד 100 ולמוקדי חירום נוספים, קוראים במכון הישראלי לדמוקרטיה להביא בחשבון גם את סוגיית השמירה על פרטיות האזרחים, ולא רק את ההיבט המבצעי.

בחוות דעת שנשלחה על ידי ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר ועו"ד רחל ארידור, מציינות השתיים כי אין ספק שההסדר הנוגע לצורך בקבלת נתונים ושמירתם לצורך הגנה על חיי אדם במהלך אירוע, הוא הכרחי בהגבלות מסוימות. החוקרת מציעות לבנות מערכת טכנולוגית שתבחר את האופציה הפחות פוגענית כלפי הפרטיות ולהחיל חובת מתן הודעה אוטומטית למתקשר למוקד על כך שנתוני המיקום שלו הועברו למוקד החירום.

עם זאת, החוקרות קוראות לערוך תיקונים משמעותיים יותר ואף לשקול את הנחיצות בהסדר שנועד לאפשר שמירת נתוני מיקום לשם תחקירי אירועים בדיעבד. אם יוחל הסדר זה, קוראות החוקרות לקבוע מספר כללים שיקטינו את הפגיעה הפוטנציאלית בפרטיות:

  1. לקבוע כי ההחלטה על שמירת נתוני מיקום תיעשה אך ורק על ידי גורם מוסמך בדרג הפיקודי ולא על ידי כל מוקדן.
  2. לאפשר צפייה בנתונים רק לפי צו של בית משפט או היתר של קצין מוסמך.
  3. הנתונים יימחקו אוטומטית אם לא נעשה בהם שימוש או הוחלט אחרת בתוך 3 שעות מסיום השיחה.
  4. לחייב דיווח לכנסת גם על מספר נתוני המיקום שנצפו למטרת תחקיר ופרק הזמן שעבר עד מחיקתם.

החוקרות מציינות כי, הזכות לפרטיות אינה זכות שניתן להקל בה ראש. גם כשמדובר בגוף מדינתי כמו משטרת ישראל ולא בחברה מסחרית, על המדינה לצמצם את הפגיעה האפשרית בערך חשוב זה שהוא בגדר זכות יסוד חוקתית.